Межинські

1586 р. Мартин Межинський разом з Валентієм і Якубом Вітковськими позивав Семена Козинського, Остафія і Костянтина Колпитовських та Івана Холоневського за вбивство свого озерецького «врядника» Мартина Вітковського102. 
102 АЮЗР.  К., 1876.  Ч. VI.  Т. I.  С. 156-158.
Comments