Мезі

1498 року господар надав звягільському на-
місникові Яцькові Мезю чоловіка Лазарка Мошкевича з
його синами і братаничами в Овруцькому повіті. Я. Мезь, звертаючись до Олександра Яґеллончика з проханням
надати йому вказаного чоловіка, повідомляв, що на
Л. Мошкевича припадає одна служба з повинностями: 
24 відра меду, 2 гроші помірного, подимщина, 3 дні сіно
косити, 3 дні жито жати49. 
РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 6. — Л. Л. 128. 

1501 (7009) г. инд. 4. июля 1. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. намест. 
овруч. кн. Гр. Борис. Глинскому о пожаловании бояр. киев. Яцку Мезю данни-
ков Ларивона и Янка Давыдковичей, «до его живота».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 245; 2) [AGAD. Metry

Немира, свидетельствуя о роде Доротича, рекомендовал «для лепъшого сведомъя» обратиться к предста­вителям старшего поколения, которые владели согласно его словам ещё 
большим объёмом информации: «А для лепъшого сведомъя, ешче старей 
мене, во Вручомъ панъ Мезь а Костюшко Митьковичъ, и мещанъ много 
старыхъ: нехаи господаръ кажеть надто опытати ихъ, бо они ешче 
большей помнять»16.
16 РИБ. — Т. 20. — № 482. — Стб. 1190-1191 [1510]. Мез, Костюшко Миткович и
вруцкие мещане дали показания: «Ино панъ Янко Мезь и Костюшко Митковичъ, и
иншии земяне и мещане вруцкии писали к намъ (господарю. — А Г.} поведаючи,
штожъ они бояре звечные а не простыи люди, а служать намъ посполъ з ынъшими
земяны вруцкими» (LM-8. — № 515. — Р. 371,1510 г.).
Comments