Мединські

Мединські

МЕДИНСЬКІ (з Мединя, de Medni, Myedynski, Miedyńscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям додолу під півколом, що лежить кінцями додолу.

Джерела:
– печатка Дмитра Салочича з Мединя 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1133; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 51).
– печатка Івана Мединського 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, n. 13; st. 62, n. 13; Sygn. 33, st. 683; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 599).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).Джерела:
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1619 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 229).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 332.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 91, 121, 164.
Олег Однороженко

Medynia nad Łomnicą poniżej Kałusza była w posiadaniu Sasów Medyńskich. 
W r. 1420 świadczył przy rozgraniczaniu Komorowa Ha n u s z i W o ł c z k o z Medyni u. 
W zjeździe 1427 r. uczestniczył Dymitr Saloczyc 15. W zapiskach sądowych występuje 
Hanusz z żoną Nastką 1457 r. i bratem O h o d k i e m 16. Jeden z nich pozostawił 
Hr yci a i Chodka, kwitujących 1465 r. Fedka z Obelnicy z wypłaty matkowizny, 
drugi Fedora, Iwana, znów Fedora, Onaczka, Dynisza, Taczę i innych 
nieznanych z imienia 1475 r.,7. Prokop kupił 1485 r. osadę Krzywe18. W r. 1487 
wydzierżawili bracia Fedor, Iwan, Dynisz i t. d. 2 dworzyska Aleksandrowi z synem 
B o h d a n e m 19. Ro ma n Medyński uzyskał 1530 r. przeniesienie Medyni na prawo 
niemieckie s0.
Herb Medyńskich przytoczony w wywodach z r. 161921.
14 Pełeński, o. c. str. 106. « Notaty, nr 1133. >« Agz. XII. 323, 543, 557, 2842, 4222.
17 Ib. XII. 2936, 3254, 3785 XIX. 1002. 18 Ib. XIX. 1031. 19 Ib. XIX. 1299. »• Matr.
Sum. IV. 5471. łl Semkowicz, Wywody nr 229.

Comments