Матковські

МАТКІВСЬКІ  (de Maitkow, de Maytkow, Matkowscy, Maitkowscy, Maytkowscy) гербу Сас – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.
Походять від Думки Височанського, власника частини Висоцька Верхнього Самбірського повіту. У 1505 р. разом з Яцьком Комарницьким і Васьком Турянським отримав від королівських комісарів підтвердження на земельну власність у сс. Комарниках, Висоцькому і Тур’є . Його внуки після тривалого судового процесу наприкніці 1530-х років ромежували маєтки з Івашком Веригою. Їм відійшла земля на по річці Матків (“ nowa villa super torrentem Mathkuph”), натoмість Верига отримав старе село “antiqua villa Superior Vyssoczkye”. Обидві сторони взаємно зреклися претензій, відповідно Верига на Матків, а Думчичі – на Висоцьке Вверхнє . З цього часу за нащадками Вериги остаточно закріпилося прізвище Височанські. Власники Маткова ще по інерції до середини 16 ст. продовжують зватися Височанськими, одночасно в актах вони відомі як Матківські. На кінець 16 ст. останнє прізвище остаточно закріплюється за ними.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – Dodatek. – S. 292.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 145.

Олег Однороженко
Comments