Масловичі-Щуковські

МАСЛОВИЧІ (МАСЛОВИЧІ-ЩУКОВСЬКІ):

Були нобілітовані Гаштольдом у 1471-1480 рр., який надав їм Щуковщизну . 
Звідси пішло подвійне прізвище – Масловичі-Щуковські. 
З 1567 р. відомийй любецький міщанин Гаврило Маслович . Під час люстрації 1636 р. Ждановичі-Масловичі доводили своє шляхетство . 
У 1642 р. Масловичі та Даничи отримали привілей Владислава IV на Щуковську землю . 
У тому ж році любецькі зем'яни Тимох і Омелян Масловичі отримали привілей Владислава IV на Щуковщизну . 
У 1643 р. Масловичі були позбавлені шляхества Чернігівським воєводою М.Калиновським . 
1644 р. Стефан, Максим, Сава, Сергій, Богдан, Овсій, Герасим, Пантелей та Ничипір Масловичі-Щуковські «братьи от рожоных стріечное и цорок ее» Меланії і Сави Щуковських, разом з «братами» Данинами, скаржаться на Мануйла Данича, який захопив собі частину Щуковщизни .
Під 1684 р. відомі любецькі зем'яни Іван Андрійович Масловець, Микита Масловець та Луцько Маслович . 
1719 р. Михайло Маслович разом зі своїма родичами Даничами, продали любецькому сотнику Івану Савичу частину Щуковщизни . 
1792 р. козаки Прохір Софонович, Макар Онисимович, Григорій, Павло і Стефан Федоровичі, Нестор і Кіндрат Васильовичі Масловичі-Щуковські подали до Новгород-Сіверської комісії документи на дворянство .
У 1792 р. у с.Кисле мешкала родина козаків Онисима та Парасковії Масловичів (всього 6 осіб віком від 11 до 55 років). 
Поруч з ними мешкали їхні родичі – козаки Масловичі-Щуковські – 136 осіб ві¬ком від 1 до 80 років. Лише одна родина Прохора Сафоновича Масловича-Щуковського нараховувала 18 чоловік .
Comments