Марковицькі

Зем’яни з Марковиць - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

Перші згадки про панів з Марковиць відно-
сяться до 1376 р. і пов’язані з Албиськом з Марковиць21. Через півстоліт-
тя, у 1424 р., король Владислав Ягайло надав Александру, Петру та Іванку з 
Марковиць пустку Монастир у Самбірському повіті22. Ще до того, в 1420 р., 
Александр з Марковиць продав за 50 гривень половину Марковиць сяноць-
ким шляхтичам Клеменсу і Павлу Победенським. Наступні згадки про 
марковицьких зем’ян також пов’язані з продажем маєтку: у 1425 р. шляхет-
ні Іван, Микола, Щогнів, Захарій, Добко Костировичі відступили їм част-
ку села з дворищем. У 1428 р. свою долю маєтку Победенським допродав 
Петро Звіско23. Після цього зем’яни з Марковиць перенеслися до володінь 
набутих у Самбірському повіті24.

21 Fastnacht A. Słownik... – Cz. 2. – S. 137. 22 Zbiór dokumentów małopolskich / 
Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasio.wa. – Wrocław, 1975. – Cz. 7: Dokumenty króla Władyslawa Jagiełły z lat 1418–1434. – 
Nr 1973. 23 Fastnacht A. Słownik... – Cz. 2. – S. 137. 24 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... – S. 49.
Comments