Мархоцькі

Мархоцькі - малопольськ. шля- 
хет. рід гербу Остоя. Про одного 3 
Мархоцьких - Адама - знаємо, що 
був слугою синів О. Острозького 
(згадується з 1618)115, тримав на 
ленному праві розташовані під 
Острогом села М’якоти та Велика 
Боровиця116 (тепер перше Ізясл., 
друге Білогір. р-ну Хм. обл.). У 
переліку парафіян Острозьк. кос­
телу. в якому згадується двір Ада- 
ма Мархоцького, немає інформації 
про те, де саме він знаходився (су­
дячи з того, кому служив Мархо­
цький і де саме лежали вислужені 
ним села, цю нерухомість можна 
локалізувати на частині нащадків 
О. Острозького). 1622 господарем двору був Матяш тесля.
115 Про це свідчить лист Анни Костчанки, в якому вона називає Мархоцького слугою своїх
сипів Адама-Костянтина і Януша-Павла Острозьких (перший з них помер 1618 р.), див.: ЦДІ-
АК України, ф. 22, оп. 1, спр. 31, арк. 1-1 зв.
116 Там само; Описи Острожчини... - С. 234, 237.
Comments