Малюшицькі

МАЛЮШИЦЬКІ – шляхетський 
рід, походження якого до кінця не з’ясоване. 
Родоначальником традиційно вважають 
королівського секретаря і новогородського 
підкоморія (1567-1576) Андрія Івановича 
Обринського. Його сином, народженим від 
кн. Марини Іванівни Масальської, начебто 
був Василь Андрійович Малюшицький. При-
пущення про родинний зв’язок між Обринсь.кими та Малюшицьким ґрунтується на відо-
мостях про те, що Суразький маєток, у якому
урядував Василь Андрійович, тривалий час 
належав родині підкоморія. У 1580 р. Обрин.ський продав свої володіння князю В.-К. Ост­
розькому, який, своєю чергою, записав їх на
ОА (1585), а через 10 років призначив суразь.ким управителем саме В. Малюшицького.
Останній був слугою князя; в документах 
кінця XVI ст. відомий як “старший строітель 
і патрон Острозького шпиталя” (див. Суразь­
кий Василь). У 1621 р. один із його нащадків 
(гіпотетично, Сила-Силуян) був власником 
дому на Сухій Волі в Острозі. В ОА могли 
навчатися: Андрій, Семен та Сила-Силуян 
Васильовичі (?), а також Ілля і Костянтин 
Силуяновичі Малюшицькі.


У 1596 р. як “строітелі старші іменій шпиталя острозкого” згадуються Богдан Котович-Здітовський та Василь Малюшицький [61, 97]. 
61. Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576 – 1636) / Мицько І. – К., 1990.
Comments