Луковські

заставної угоди від 10 січня
1577 р., згідно з якою волинський шляхтич Іван Клю-
ський, передаючи шляхтичеві Гнівошеві Луковському по-
ловину маєтку у Клюсові за 100 кіп грошів терміном на 
8 років, зобов’язувався відстоювати інтереси кредитора у
земському або ґродському судах, а також оберігати маєток
від будь-яких посягань. У контракті ця формула відоб-
ражена так: «А естли быхмо мы сами, дети, близкие, 
кревные н(а)ши, братя мои Матфеи а Богдан мели ему в
чом-колвекъ кривду чинити, переказу чинячи в держаню
его, тогды я маю и буду повинен то все своим коштомъ
очищати»337. 337 Там само. — № 92. — С. 157. 
Comments