Лукарівські

ЛУКАРІВСЬКІ з Лукарівкі острозький земянський рід.
Comments