Луцькі

ЛУЦЬКІ h. Сас
 У 1427 р. Лукіян з Луки бере участь у з’їзді руської шляхти .
У 1473 р. Павло Бужинський заставив дворище у Луці Ганкові, Ванкові і Павлові . Напочатку 15 ст. в Луці Проживали Дашко (1504-1528), Ілляш Криницький (1500), Антон (1504) . Їхніми сучасниками повинні були також Станко, Грицько в яких у 1530-х роках були сини та Ігнат, відомий з середини 1550-х років, у якого на той час вже були дорослі внуки . З них розпочинається родовід відгалужень Луцьких, відомих пізніше.


Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

ЛУЦЬКІ (de Luka, de Łuka, Luccy, Łuccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, ліворуч золота шестипроменева зірка.

Джерела:
– печатка Миська Луцького 1565 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1265; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 124).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 285.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХVІ. – S. 79.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 243.

Олег ОднороженкоŁucki
Herb: Sas
Gniazdo: z Łuki w samborskim
Wstęp: Pisali się często Łąckiemi. Pieczęcie Łuckich nie wszystkie przedstawiają już uformowany stale herb Sas. Na niektórych jest półksiężyc i strzała przekrzyżowana bez gwiazd, na innych z jedną gwiazdą na rogu księżyca etc. (Notat. Zamoyskiego; Herold 1906 roku)

Pisali się: z Czaykowic, z Hoszowa, z Łąki, z Nowosielec,

Серед 
управителів маєтків братів Ходецьких значені також «tenutariis» шляхетний Ян з Луки у 
1481 р., [26, с.296].26. AGZ. T. XIX. №1648. S. 303.

Jan z Łuki, świadczył 1427 r. Danił i Łukasz Żydowczyce z Łuki 1457 r. we Lwowie. Daszko i Antoni Łuccy z Łuki mają sprawy z Bilińskiemi w Przemyślu 1504 r. Ihnat, Andrzej i Waśko, współdziedzice Łuki, a Pietrzyk Łuki i Biliny Wielkiej 1515 r. Steczko Hlebkowicz i Iwan Hriczkowicz Łąccy świadczą 1564 roku przy rozgraniczeniu Brzezia, w przemyskim. Pop Iwan z Łąki, Jacko i Stecz Ihnatowicz Łąccy obecni 1587 r. na sejmiku ziem ruskich w Rzeszowie. Sienko i Iwaszko Łąccy, Piotr Hermanowicz, Hryćko Chamkowicz, Procz Daszkowic i Iljasz Łącki, dziedzice Łąki 1589 roku (AGZ. XII - XIX Pawińs.). ¶ Na popis ziemi lwowskiej stawili się: Dymitr Łucki z Nowosielec, w latach 1621-1637; Wojciech, domownik Krzysztofa Zaporskiego 1622 r.; Waśko Łącki 1626 r.; Łukasz Łucki z Czaykowic 1630 r.; Kuźma Łucki Buczak 1632 r.; Jarosz 1637 r.; Stefan 1639 r.; Michał z Hoszowa 1651 r. (AGZ. XX). Aleksander, Ignacy, Jan i Jarosz, i Mikołaj podpisali elekcję króla Michała, z ziemią przemyską, a Bazyli, Hrehory i Tomasz, z województwem ruskim, obiór Augusta II-go. ¶ Do tych Łuckich należą, zdaje się, Łuccy osiedli na Wołyniu i Podolu. Jan, komornik graniczny bracławski 1557 r. Krzysztof, dziedzic Lisina 1585 r. Szymon procesował 1619 r. w Łucku Zawalskiego. Anna, córka Pawła, żona Piotra Bojarskiego. Mikołaj, syn Ihnata, współdziedzic Charzowic 1632 r. (A. Łuckie i Kamien.). Mateusz, urodzony z Jadwigi Lityńskiej, elektor Władysława IV-go, z województwa ruskiego, zastawny posesor Kuskowiec, w krzemienieckim, 1632 r., sędzia grodzki krzemieniecki 1635 r., dzierżawca Rubczowa od Czartoryskich 1637 r., ma siostrę Dorotę za Demjanem Zabokrzyckim 1638 r. (Zap. Lub. 35 f. 95; Teka W. Rulikows.). Maciej, pisarz grodzki łucki 1636 r. (Woł. VI B f. 317). Jan, syn Andrzeja i Anastazji Popielównej, nabył 1709 r. sumę na Krasnostawcach od Boguckiego. Jan, komornik ziemski podolski 1723 r., dziedzic części Wasylkowiec (Gr. Kamien.). ¶ Jan, syn Tomasza i Marjanny Krasnosielskiej, prowadzi 1735 r. proces spadkowy, a 1746 r. dobra spadłe na niego po Krasnosielskich i Kruszelnickich: Nosowce, Michałówkę, Kunkę i Wasylówkę, w winnickim, darował wieczyście Bogdanowi Mikołajowi Ostrowskiemu (Woł. XIII A. f. 118; Arch. I. Z. Ros. III. 3). ¶ Jan i Józef, Jezuici w pierwszej połowie XVIII-go wieku. Katarzyna z Łuckich, 1-o v. Bazylowa Koblańska, 2-o v. Bazylowa Bułat Grabowiecka 1730 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Stanisław, miecznik czerwonogrodzki, w imieniu swoim i braci - Antoniego, łowczego mścisławskiego, i Jana, pozwał 1749 r. Kraśnieńskich o zabrane rzeczy i pieniądze po bracie Piotrze, cześniku wyszogrodzkim, towarzyszu pancernym, zmarłym w Teleżyńcach. Antoni i Jan Antonowicze Łuccy, synowie Jerzego i Zofji Hryniewieckiej, wnukowie Michała i Katarzyny Hoszowskiej, odstąpili części swych w Hoszowie, Witwicy i Stankowiczach siostrzeńcowi swemu, Stanisławowi Żmijewskiemu 1754 r. Marja, córka Andrzeja, żona Jakóba Starczewskiego w Szmańkowczykach 1805 r. ¶ Grzegorz, Antoni, Narcyz i Tomasz z żoną, Kamillą i dziećmi: Kazimierzem, Marją i Joanną Zofją, synowie Pawła, wnukowie Łukasza, prawnukowie Jana, syna Ignacego, wywiedli się ze szlachectwa w gubernji kijowskiej 1899 roku (Spis.). ¶ Michał Antonowicz Łucki, syn Stefana i Marjanny Kulczyckiej, wnuk Andrzeja i Anieli Podhorodeckiej, w sądzie grodzkim trembowelskim, a Jan Antonowicz, syn Bazylego i Marjanny Turzańskiej, wnuk Andrzeja, z synami: Maciejem v. Mateuszem, Antonim i Tomaszem z Teresy Miałkowskiej urodzonemi, i z synowcami: Grzegorzem i Bazylim, po jednym bracie i Antonim i Samuelem po drugim bracie, w sądzie ziemskim lwowskim 1782 roku dowiedli szlachectwa. Z nich Mateusz zmarł 1827 r. w Podszumlańcach, pozostawiwszy, z Rozalji Łuczyńskiej: Teresę, Magdalenę, Michała, Romana i Jana. Jeden z nich żonaty był z Agnieszką Płauszewską (M. D. Wąs.). ¶ Konstanty Antonowię, urodz. 1760 r. (metr. w Bednarowie), syn Bazylego i Katarzyny Żurakowskiej, wnuk Andrzeja, oraz Paweł Antonowię, urodz. 1745 r. (metr. w Tatarynowie), i Antoni Antonowię, ur. 1755 r. (metr. w Bednarowie), synowie Piotra i Anny Budziniewskiej, wnukowie Bazylego i Marjanny Witwickiej, wylegitymowali się ze szlachectwa 1790 i 1794 r. w Wydziale stanów galicyjskich (M. D. Wąs.). ¶ Szymon, Jan i Jacek Szczerbiakowie Daszkiewiczowie Łuccy, synowie Tomasza i Pelagji Sieleckiej, wnukowie Mikołaja, dowiedli szlachectwa 1782 roku, w sądzie ziemskim przemyskim. ¶ Szymon Daszkowicz Łucki, syn Andrzeja i Anastazji Mieleszewiczównej Bilińskiej, zapisał 1777 r. oprawę żonie, Marjannie, córce Stefana Tarasowicza Petryszaka Bilińskiego i Anastazji z Tarasowiczów Kilaków Bilińskich, umarł 1788 roku w Bilinie Wielkiej, zostawiając: Marjannę za Zacharjaszem Deszewym; Teklę za Piotrem Haczakiem i Annę za Antonim Czerwakowiczem Jaworskim, 1811 r. wdowę. Brat jego, Jan Daszkowicz, pozostawił synów: Teodora i Grzegorza (A. Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.). ¶ Stefan Odynak Łucki, syn Bazylego i Marjanny Tylczakównej Łuckiej, wnuk Jana i Anny Bandrowskiej, 1-o v. Stefanowej Łuckiej, prawnuk Andrzeja i Marjanny Baczyńskiej, legitymował się ze szlachectwa 1782 r. w sądzie grodzkim przemyskim. Z Marjanny Tarasowiczównej Bilińskiej, 2-o v. Bazylowej Wadziakowej Łuckiej, pozostawił Stefan: Mikołaja, ur. 1778 r. i Eljasza, ur. 1781 r., którzy spadek swój po braciach babki Tylczakach Łuckich w Łące czyli Łuce, Bilinie i Majniczu, sprzedali 1804 r., a sumą na Sarnach zabezpieczoną podzielili się 1808 i 1811 r. (Tab. Gal. Instr. 37 f. 120; 91 f. 69). Po Eljaszu, zmarłym 1825 roku, pozostali z pierwszej żony, Anny Kobylańskiej: Zofja za Antonim Czaykowskim, a z drugiej, Józefy Bilińskiej, 2-o v. Teodorowej Winnickiej, zmarłej 1834 roku, Marjanna Czaykowska; Dymitr, ożeniony 1842 r. z Rozalją Ortyńską, zmarły przed 1856 r. i Mikołaj, ożeniony 1846 r. z Aleksandrą Fedkowiczówną Hordyńską, obaj w Wydziale Stanów 1845 r. wylegitymowani (M. D. Wąs.). ¶ Jan i Stanisław Odynakowie, synowie Jana i Marjanny Słotyłównej Bilińskiej, wnukowie Siemiona i Ewy Tarasowiczównej Bilińskiej, dowiedli szlachectwa 1782 r. w sądzie ziemskim przemyskim. Z nich Stanisław zostawił z Barbary Tacjanny Sozańskiej Michała, wylegitymowanego 1808 r., zmarłego 1827 r., ożenionego 1-o v. z Marjanną Hordyńską, z której córka Anna, 1-o v. Nowosielska, 2-o v. Słotyłowa Bilińska, a 2-o v. z Zofją Piskorowiczówną Lityńską, z której: Tekla, Irena, Paweł, Onufry i Jan, ożeniony 1839 r. z Anną Pasławską. ¶ Jan, starszy brat Stanisława, umarł w Bilinie Wielkiej 1794 r., mając lat 84 i pozostawił z Marjanny z Glinków: Barbarę za Grzegorzem Wandyczem Bilińskim; Annę za Stanisławem Piszkiewiczem Bilińskim i Teodora, ur. 1749 r. (metr. w Łące), po którym z Anastazji Ortyńskiej: Jan, ur. 1780 r., żonaty z Ewą Horodyską, z której: Prokop, ur. 1806 r. i Stefan, ur. 1810 r. (metr. tamże). Stefana z Tekli Ortyńskiej syn, Jan, ur. 1837 r., wylegitymowany ze szlachectwa razem z stryjem Prokopem 1848 r. w Wydziale stanów galicyjskich. Krewny ich, Jan Odynak, umarł w Łące 1822 r. (M. D. Wąs.). ¶ Eustachy Bazyli Tylczak Łucki, syn Jana i Heleny Piskorowiczównej Lityńskiej, wnuk Grzegorza, wylegitymował się ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r., [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] a Jan, podsędek ziemski przemyski, Dymitr, Adam i Michał Tyłczakowie, synowie Jana i Marjanny Nowosielskiej, wnukowie Jana i Marjanny Koblańskiej, prawnukowie Aleksandra i Marjanny Winnickiej, praprawnukowie Stanisława i Zofji Witosławskiej, w sądzie ziemskim przemyskim 1782 r. Siostry tych czterech braci były: Marjanna, żona Bazylego Odynaka Łuckiego i Eufrozyna, żona Jakóba Tarasowicza Bilińskiego. Jan, pisarz 1778 r., podsędek ziemski przemyski 1782 r., nabył 1789 r. od Cetnera Sarny, Wolę Sarnowską czyli Arłamowską i Osadę Niemiecką, spisał testament 1790 r. i umarł bezdzietny tak, jak i bracia Dymitr i Michał. Czwarty brat Adam, urodz. 1737 roku w Łące, zmarły tamże 1793 r., dziedzic części Łąki, zwanych Gajewszczyzna i Parulewszczyzna, z Eufrozyny Talowiczównej Popielównej miał dzieci: Zofję, żonę Stefana Horodyskiego 1792 r., zmarłą przed ojcem; Marjannę za Szymonem Giżyckim, synem Antoniego, 1796 r.; Jana, ur. 1780 r.; Eufrozynę, ur. 1788 r. i Annę, ur. 1791 r. (metryki w Łące). Jan skupił 1804-1808 r. od współsukcesorów po stryjach Sarny i części Łąki, Biliny i Majnicza, umarł 1847 r., zostawiając, z Heleny Czaykowskiej: Zuzannę, Anielę, Klementynę; Jana Adama Augusta, ur. 1824 r. i Józefa, żyjącego w Sarnach 1861 r. (Tab. Gal. Instr, 492 f. 5; 503 f. 65; Contr. Nov. 39 f. 279; M. D. Wąs.). ¶ Zofję z Horodyskich, wdowę po Aleksandrze i N., wdowę po Tomaszu Tylczakach Łuckich, procesowali 1774 r. Koblańscy o część Uniatycz (A: Galic. sądu gubernjal.). ¶ Stefan Wadziak, syn Stanisława i Marjanny Wołczkównej Bilińskiej, wnuk Szymona i Anastazji Tylczakównej Łuckiej, jako też Stanisław i Stefan Wadziakowie, synowie Stanisława i Heleny Uniatyckiej, wnukowie Jana i Agnieszki Zabroskiej, a wszyscy trzej prawnukowie Stefana Wadziaka i Heleny Pohoreckiej, dowiedli szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r. ¶ Z nich Stanisław, żonaty z Teodorą Anastazją z Kaczkienowiczów Bilińskich, zostawił: Barbarę, wdowę po Grzegorzu Lityńskim 1793 r.; Mikołaja, urodz. 1773 r. i Michała, ur. 1778 r. (metr. w Łące), wylegitymowanych w Wydziale stanów galicyskich 1808 r. Mikołaj umarł w Samborze 1822 r., pozostawiając; z Marjanny Staszkiewiczównej, syna Jana Jędrzeja Klemensa. Michał zaślubił 1803 r. w Bilinie Wielkiej Klarę Słotyłównę Bilińską, córkę Aleksandra i Marjanny Białoskórskiej, wnuczkę Aleksandra, komornika ziemskiego przemyskiego, i Magdaleny Mostowskiej, i zostawił: Piotra, ur. 1815 r. i Aleksandra, ur. 1818 r. (metryki w Łące). ¶ Stefan, brat Stanisława, z Anastazji Oroszczycównej miał syna Bazylego, wylegitymowanego 1811 r. w Wydziale stanów galicyjskich i córki: Martę za Janem Tarasiewiczem, Juljannę za Tomaszem Kaczkieniewiczem i Eufrozynę za Konstantym Słotyłą Bilińskiemi. Bazyli, ożeniony z Marjanną Kraśniańską, umarł w Łące 1814 r. Dzieci jego: Marjanna, Paweł, Stefan i Dymitr, wylegitymowany w Wydziale stanów galicyjskich 1847 r. ¶ Jan Łucki, bez przydomku, syn Bazylego i Tacjanny Winnickiej, w sądzie ziemskim lwowskim, a Michał, syn Stefana i Marjanny Kolendowskiej, wnuk Jerzego i Katarzyny Swaryczewskiej, w sądzie grodzkim halickim 1782 roku dowiedli szlachectwa. Po Michale z Zofji N. pozostali synowie: Franciszek i Piotr, udowodnili swe pochodzenie szlacheckie w Wydziale stanów galicyjskich 1832 roku. ¶ Samuel Łucki, współdziedzic Bednarowa i Uhrynowa, syn Jana i Marjanny Matkowskiej, wnuk Bazylego i Zofji Nahujowskiej, prawnuk Prokopa i Hali Popielównej, wylegitymował się w sądzie grodzkim halickim 1782 r. ¶ Bazyli, współdziedzic Lackiego, syn Stefana i Marjanny Matkowskiej, wnuk Jana, wylegitymowany 1782 r. w sądzie grodzkim halickim. Brat jego Aleksy, z Marjanny Matkowskiej, miał synów: Łukasza i Michała, dziedziców części Lackiego, wylegitymowanych 1809 r. w Wydziale stanów galicyjskich. ¶ Andrzej, syn Michała i Anny Bereźnickiej, wraz z synami: Michałem i Janem, urodzonemi z Marjanny Drohomireckiej, dowiedli szlachectwa w sądzie grodzkim halickim 1783 r. ¶ Stefan, Bazyli i Grzegorz, synowie Aleksandra i Heleny Hołyńskiej, i Aleksander i Antoni, synowie Jana i Marjanny Drohomireckiej, wszyscy zaś wnukowie Jarosza i Marjanny Zofji Żurakowskiej, dziedzice cząstek w Bednarowie, wylegitymowali się ze szlachectwa w sądzie grodzkim halickim 1783 r., a stryj ich Michał, trzeci syn Jarosza, 1782 r. ¶ Grzegorz, syn Jana i Marjanny Daszkiewiczównej, zostawił z Ewy Bilińskiej: Jana i Antoniego. Dymitr i Mikołaj, synowie Jana, z Marjanny Jaworskiej, i Jerzy i Stefan, synowie Antoniego, z Anastazji Balickiej, wylegitymowali się ze szlachectwa w Wydziale stanów galicyjskich 1790 r. Dymitra, z Fenny Jabłońskiej, córki Grzegorza, syn Marek Marcin, ur. 1798 r. (metr. w Sosnowie), żonaty z Józefą Wilczyńską, miał syna Ferdynanda, ur. 1837 r. (metr. u Ś-go Piotra we Lwowie), wylegitymowanego w Wydziale Krajowym. ¶ Katarzyna, Marja, Justyna, Zofja i Tomasz Łuccy posiadali 1821 r. po matce, Annie z Ortyńskich, część w Bilinie. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Mikołaj, urzędnik we Lwowie, naznaczony 1823 roku opiekunem dzieci siostry, Teresy, wdowy po Piotrze Błażowskim (M. D. Wąs.).


Rodowód

16.99.1
Jan z Łuki, świadczył 1427 r.
16.99.2
Danił
16.99.3
Łukasz Żydowczyce z Łuki 1457 r. we Lwowie.
16.99.4
Daszko
16.99.5
Antoni Łuccy z Łuki mają sprawy z Bilińskiemi w Przemyślu 1504 r.
16.99.6
Ihnat,
16.99.7
Andrzej
16.99.8
Waśko, współdziedzice Łuki, a Pietrzyk Łuki i Biliny Wielkiej 1515 r.
16.99.9
Steczko Hlebkowicz
16.99.10
Iwan Hriczkowicz Łąccy świadczą 1564 roku przy rozgraniczeniu Brzezia, w przemyskim.
16.99.11
Pop Iwan z Łąki,
16.99.12
Jacko
16.99.13
Stecz Ihnatowicz Łąccy obecni 1587 r. na sejmiku ziem ruskich w Rzeszowie.
16.99.14
Sienko
16.99.15
Iwaszko Łąccy,
16.99.16
Piotr Hermanowicz,
16.99.17
Hryćko Chamkowicz,
16.99.18
Procz Daszkowic
16.99.19
Iljasz Łącki, dziedzice Łąki 1589 roku (AGZ. XII - XIX Pawińs.).
16.99.20
¶ Na popis ziemi lwowskiej stawili się: Dymitr Łucki z Nowosielec, w latach 1621-1637;
16.99.21
Wojciech, domownik Krzysztofa Zaporskiego 1622 r.;
16.99.22
Waśko Łącki 1626 r.;
16.99.23
Łukasz Łucki z Czaykowic 1630 r.;
16.99.24
Kuźma Łucki Buczak 1632 r.;
16.99.25
Jarosz 1637 r.;
16.99.26
Stefan 1639 r.;
16.99.27
Michał z Hoszowa 1651 r. (AGZ. XX).
16.99.28
Aleksander,
16.99.29
Ignacy,
16.99.30
Jan
16.99.31
Jarosz,
16.99.32
Mikołaj podpisali elekcję króla Michała, z ziemią przemyską,
16.99.33
Bazyli,
16.99.34
Hrehory
16.99.35
Tomasz, z województwem ruskim, obiór Augusta II-go.
16.99.36 = 37
¶ Do tych Łuckich należą, zdaje się,
16.99.37 = 38
Łuccy osiedli na Wołyniu i Podolu.
16.99.38
Jan, komornik graniczny bracławski 1557 r.
16.99.39
Krzysztof, dziedzic Lisina 1585 r.
16.99.40
Szymon procesował 1619 r. w Łucku Zawalskiego.
16.99.41
Anna,
16.99.42
córka Pawła,
16.99.43 & 41
żona Piotra Bojarskiego.
16.99.44
Mikołaj,
16.99.45
syn Ihnata,
16.99.46 = 44
współdziedzic Charzowic 1632 r. (A. Łuckie i Kamien.).
16.99.47
Mateusz,
16.99.48
urodzony z Jadwigi Lityńskiej,
16.99.49 = 47
elektor Władysława IV-go, z województwa ruskiego, zastawny posesor Kuskowiec, w krzemienieckim, 1632 r., sędzia grodzki krzemieniecki 1635 r., dzierżawca Rubczowa od Czartoryskich 1637 r.,
16.99.50
ma siostrę Dorotę
16.99.51 & 50
za Demjanem Zabokrzyckim 1638 r. (Zap. Lub. 35 f. 95; Teka W. Rulikows.).
16.99.52
Maciej, pisarz grodzki łucki 1636 r. (Woł. VI B f. 317).
16.99.53
Jan,
16.99.54
syn Andrzeja
16.99.55 & 54
Anastazji Popielównej,
16.99.56 = 53
nabył 1709 r. sumę na Krasnostawcach od Boguckiego.
16.99.57
Jan, komornik ziemski podolski 1723 r., dziedzic części Wasylkowiec (Gr. Kamien.).
16.99.58
¶ Jan,
16.99.59
syn Tomasza
16.99.60 & 59
Marjanny Krasnosielskiej,
16.99.61 = 58
prowadzi 1735 r. proces spadkowy, a 1746 r. dobra spadłe na niego po Krasnosielskich i Kruszelnickich: Nosowce, Michałówkę, Kunkę i Wasylówkę, w winnickim, darował wieczyście Bogdanowi Mikołajowi Ostrowskiemu (Woł. XIII A. f. 118; Arch. I. Z. Ros. III. 3).
16.99.62
¶ Jan
16.99.63
Józef, Jezuici w pierwszej połowie XVIII-go wieku.
16.99.64
Katarzyna z Łuckich,
16.99.65 & 64
1-o v. Bazylowa Koblańska,
16.99.66 & 64
2-o v. Bazylowa Bułat Grabowiecka
16.99.67 = 64
1730 r.
16.99.68
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
16.99.69
Stanisław, miecznik czerwonogrodzki, w imieniu swoim
16.99.70
i braci - Antoniego, łowczego mścisławskiego,
16.99.71
Jana, pozwał 1749 r. Kraśnieńskich o zabrane rzeczy i pieniądze
16.99.72
po bracie Piotrze, cześniku wyszogrodzkim, towarzyszu pancernym, zmarłym w Teleżyńcach.
16.99.73
Antoni
16.99.74
Jan Antonowicze Łuccy,
16.99.75
synowie Jerzego
16.99.76 & 75
Zofji Hryniewieckiej,
16.99.77
wnukowie Michała
16.99.78 & 77
Katarzyny Hoszowskiej, odstąpili części swych w Hoszowie, Witwicy i Stankowiczach
16.99.79
siostrzeńcowi swemu, Stanisławowi Żmijewskiemu 1754 r.
16.99.80
Marja,
16.99.81
córka Andrzeja,
16.99.82 & 80
żona Jakóba Starczewskiego w Szmańkowczykach 1805 r.
16.99.83
¶ Grzegorz,
16.99.84
Antoni,
16.99.85
Narcyz
16.99.86
Tomasz
16.99.87 & 86
z żoną, Kamillą
16.99.88
i dziećmi: Kazimierzem,
16.99.89
Marją
16.99.90
Joanną Zofją,
16.99.91
synowie Pawła,
16.99.92
wnukowie Łukasza,
16.99.93
prawnukowie Jana,
16.99.94
syna Ignacego,
16.99.95 = 86
wywiedli się ze szlachectwa w gubernji kijowskiej 1899 roku (Spis.).
16.99.96
¶ Michał Antonowicz Łucki,
16.99.97
syn Stefana
16.99.98 & 97
Marjanny Kulczyckiej,
16.99.99
wnuk Andrzeja
16.99.100 & 99
Anieli Podhorodeckiej, w sądzie grodzkim trembowelskim,
16.99.101
Jan Antonowicz,
16.99.102
syn Bazylego
16.99.103 & 102
Marjanny Turzańskiej,
16.99.104
wnuk Andrzeja,
16.99.105
z synami: Maciejem v. Mateuszem,
16.99.106
Antonim
16.99.107
Tomaszem
16.99.108 & 101
Teresy Miałkowskiej urodzonemi, i z synowcami:
16.99.109
Grzegorzem
16.99.110
Bazylim,
16.99.111
po jednym bracie
16.99.112
Antonim
16.99.113
Samuelem
16.99.114
po drugim bracie, w sądzie ziemskim lwowskim 1782 roku dowiedli szlachectwa.
16.99.115 = 105
Z nich Mateusz zmarł 1827 r. w Podszumlańcach,
16.99.116 & 114
pozostawiwszy, z Rozalji Łuczyńskiej:
16.99.117
Teresę,
16.99.118
Magdalenę,
16.99.119
Michała,
16.99.120
Romana
16.99.121
Jana.
16.99.122
Jeden z nich żonaty był z Agnieszką Płauszewską (M. D. Wąs.).
16.99.123
¶ Konstanty Antonowię, urodz. 1760 r. (metr. w Bednarowie),
16.99.124
syn Bazylego
16.99.125 & 124
Katarzyny Żurakowskiej,
16.99.126
wnuk Andrzeja,
16.99.127
oraz Paweł Antonowię, urodz. 1745 r. (metr. w Tatarynowie),
16.99.128
Antoni Antonowię, ur. 1755 r. (metr. w Bednarowie),
16.99.129
synowie Piotra
16.99.130 & 129
Anny Budziniewskiej,
16.99.131
wnukowie Bazylego
16.99.132 & 131
Marjanny Witwickiej,
16.99.133 = 128
wylegitymowali się ze szlachectwa 1790 i 1794 r. w Wydziale stanów galicyjskich (M. D. Wąs.).
16.99.134
¶ Szymon,
16.99.135
Jan
16.99.136
Jacek Szczerbiakowie Daszkiewiczowie Łuccy,
16.99.137
synowie Tomasza
16.99.138 & 137
Pelagji Sieleckiej,
16.99.139
wnukowie Mikołaja,
16.99.140 = 136
dowiedli szlachectwa 1782 roku, w sądzie ziemskim przemyskim.
16.99.141
¶ Szymon Daszkowicz Łucki,
16.99.142
syn Andrzeja
16.99.143 & 142
Anastazji Mieleszewiczównej Bilińskiej,
16.99.144 = 141
zapisał 1777 r. oprawę
16.99.145 & 141
żonie, Marjannie,
16.99.146
córce Stefana Tarasowicza Petryszaka Bilińskiego
16.99.147 & 146
Anastazji z Tarasowiczów Kilaków Bilińskich,
16.99.148 = 144
umarł 1788 roku w Bilinie Wielkiej, zostawiając:
16.99.149
Marjannę
16.99.150 & 149
za Zacharjaszem Deszewym;
16.99.151
Teklę
16.99.152 & 151
za Piotrem Haczakiem
16.99.153
Annę
16.99.154 & 153
za Antonim Czerwakowiczem Jaworskim, 1811 r. wdowę.
16.99.155 = 135
Brat jego, Jan Daszkowicz,
16.99.156
pozostawił synów: Teodora
16.99.157
Grzegorza (A. Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.).
16.99.158
¶ Stefan Odynak Łucki,
16.99.159
syn Bazylego
16.99.160 & 159
Marjanny Tylczakównej Łuckiej,
16.99.161
wnuk Jana
16.99.162 & 161
Anny Bandrowskiej,
16.99.163 & 162
1-o v. Stefanowej Łuckiej,
16.99.164
prawnuk Andrzeja
16.99.165 & 164
Marjanny Baczyńskiej,
16.99.166 = 158
legitymował się ze szlachectwa 1782 r. w sądzie grodzkim przemyskim.
16.99.167 & 169
Marjanny Tarasowiczównej Bilińskiej,
16.99.168 & 167
2-o v. Bazylowej Wadziakowej Łuckiej,
16.99.169 = 158
pozostawił Stefan:
16.99.170
Mikołaja, ur. 1778 r.
16.99.171
Eljasza, ur. 1781 r., którzy spadek swój
16.99.172
po braciach babki Tylczakach Łuckich w Łące czyli Łuce, Bilinie i Majniczu,
16.99.173 = 171
sprzedali 1804 r., a sumą na Sarnach zabezpieczoną podzielili się 1808 i 1811 r. (Tab. Gal. Instr. 37 f. 120; 91 f. 69).
16.99.174 = 171
Po Eljaszu, zmarłym 1825 roku,
16.99.175 & 174
pozostali z pierwszej żony, Anny Kobylańskiej:
16.99.176
Zofja
16.99.177 & 176
za Antonim Czaykowskim,
16.99.178 & 174
a z drugiej, Józefy Bilińskiej,
16.99.179 & 178
2-o v. Teodorowej Winnickiej,
16.99.180 = 178
zmarłej 1834 roku,
16.99.181
Marjanna
16.99.182 & 181
Czaykowska;
16.99.183
Dymitr,
16.99.184 & 183
ożeniony 1842 r. z Rozalją Ortyńską,
16.99.185 = 183
zmarły przed 1856 r.
16.99.186
Mikołaj,
16.99.187 & 186
ożeniony 1846 r. z Aleksandrą Fedkowiczówną Hordyńską, obaj w Wydziale Stanów 1845 r.
16.99.188 = 186
wylegitymowani (M. D. Wąs.).
16.99.189
¶ Jan
16.99.190
Stanisław Odynakowie,
16.99.191
synowie Jana
16.99.192 & 191
Marjanny Słotyłównej Bilińskiej,
16.99.193
wnukowie Siemiona
16.99.194 & 193
Ewy Tarasowiczównej Bilińskiej,
16.99.195 = 190
dowiedli szlachectwa 1782 r. w sądzie ziemskim przemyskim.
16.99.196 = 190
Z nich Stanisław
16.99.197 & 196
zostawił z Barbary Tacjanny Sozańskiej
16.99.198
Michała, wylegitymowanego 1808 r., zmarłego 1827 r.,
16.99.199 & 198
ożenionego 1-o v. z Marjanną Hordyńską,
16.99.200
z której córka Anna,
16.99.201 & 200
1-o v. Nowosielska,
16.99.202 & 200
2-o v. Słotyłowa Bilińska,
16.99.203 & 198
a 2-o v. z Zofją Piskorowiczówną Lityńską, z której:
16.99.204
Tekla,
16.99.205
Irena,
16.99.206
Paweł,
16.99.207
Onufry
16.99.208
Jan,
16.99.209 & 208
ożeniony 1839 r. z Anną Pasławską.
16.99.210 = 189
¶ Jan,
16.99.211 = 189
starszy brat Stanisława,
16.99.212 = 210
umarł w Bilinie Wielkiej 1794 r., mając lat 84
16.99.213 & 210
i pozostawił z Marjanny z Glinków:
16.99.214
Barbarę
16.99.215 & 214
za Grzegorzem Wandyczem Bilińskim;
16.99.216
Annę
16.99.217 & 216
za Stanisławem Piszkiewiczem Bilińskim
16.99.218
Teodora, ur. 1749 r. (metr. w Łące),
16.99.219 & 218
po którym z Anastazji Ortyńskiej:
16.99.220
Jan, ur. 1780 r.,
16.99.221 & 220
żonaty z Ewą Horodyską, z której:
16.99.222
Prokop, ur. 1806 r.
16.99.223
Stefan, ur. 1810 r. (metr. tamże).
16.99.224 = 223
Stefana
16.99.225 & 224
Tekli Ortyńskiej
16.99.226
syn, Jan, ur. 1837 r., wylegitymowany ze szlachectwa razem
16.99.227 = 222
z stryjem Prokopem 1848 r. w Wydziale stanów galicyjskich.
16.99.228
Krewny ich, Jan Odynak, umarł w Łące 1822 r. (M. D. Wąs.).
16.99.229
¶ Eustachy Bazyli Tylczak Łucki,
16.99.230
syn Jana
16.99.231 & 230
Heleny Piskorowiczównej Lityńskiej,
16.99.232
wnuk Grzegorza,
16.99.233 = 229
wylegitymował się ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r.,
16.99.234
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
16.99.235
Jan, podsędek ziemski przemyski,
16.99.236
Dymitr,
16.99.237
Adam
16.99.238
Michał Tyłczakowie,
16.99.239
synowie Jana
16.99.240 & 239
Marjanny Nowosielskiej,
16.99.241
wnukowie Jana
16.99.242 & 241
Marjanny Koblańskiej,
16.99.243
prawnukowie Aleksandra
16.99.244 & 243
Marjanny Winnickiej,
16.99.245
praprawnukowie Stanisława
16.99.246 & 245
Zofji Witosławskiej, w sądzie ziemskim przemyskim 1782 r.
16.99.247
Siostry tych czterech braci były: Marjanna,
16.99.248 & 247
żona Bazylego Odynaka Łuckiego
16.99.249
Eufrozyna,
16.99.250 & 249
żona Jakóba Tarasowicza Bilińskiego.
16.99.251 = 235
Jan, pisarz 1778 r., podsędek ziemski przemyski 1782 r., nabył 1789 r. od Cetnera Sarny, Wolę Sarnowską czyli Arłamowską i Osadę Niemiecką, spisał testament 1790 r. i umarł bezdzietny tak, jak
16.99.252
i bracia Dymitr
16.99.253
Michał.
16.99.254
Czwarty brat Adam, urodz. 1737 roku w Łące, zmarły tamże 1793 r., dziedzic części Łąki, zwanych Gajewszczyzna i Parulewszczyzna,
16.99.255 & 254
Eufrozyny Talowiczównej Popielównej
16.99.256
miał dzieci: Zofję,
16.99.257 & 256
żonę Stefana Horodyskiego 1792 r.,
16.99.258 = 256
zmarłą przed ojcem;
16.99.259
Marjannę
16.99.260 & 259
za Szymonem Giżyckim,
16.99.261
synem Antoniego, 1796 r.;
16.99.262
Jana, ur. 1780 r.;
16.99.263
Eufrozynę, ur. 1788 r.
16.99.264
Annę, ur. 1791 r. (metryki w Łące).
16.99.265 = 262
Jan skupił 1804-1808 r. od współsukcesorów po stryjach Sarny i części Łąki, Biliny i Majnicza, umarł 1847 r.,
16.99.266 & 265
zostawiając, z Heleny Czaykowskiej:
16.99.267
Zuzannę,
16.99.268
Anielę,
16.99.269
Klementynę;
16.99.270
Jana Adama Augusta, ur. 1824 r.
16.99.271
Józefa, żyjącego w Sarnach 1861 r. (Tab. Gal. Instr, 492 f. 5; 503 f. 65; Contr. Nov. 39 f. 279; M. D. Wąs.).
16.99.272 & 273
¶ Zofję z Horodyskich,
16.99.273
wdowę po Aleksandrze
16.99.274 & 275
N.,
16.99.275
wdowę po Tomaszu Tylczakach Łuckich,
16.99.276 = 274
procesowali 1774 r. Koblańscy o część Uniatycz (A: Galic. sądu gubernjal.).
16.99.277
¶ Stefan Wadziak,
16.99.278
syn Stanisława
16.99.279 & 278
Marjanny Wołczkównej Bilińskiej,
16.99.280
wnuk Szymona
16.99.281 & 280
Anastazji Tylczakównej Łuckiej, jako też
16.99.282
Stanisław
16.99.283
Stefan Wadziakowie,
16.99.284
synowie Stanisława
16.99.285 & 284
Heleny Uniatyckiej,
16.99.286
wnukowie Jana
16.99.287 & 286
Agnieszki Zabroskiej,
16.99.288
a wszyscy trzej prawnukowie Stefana Wadziaka
16.99.289 & 288
Heleny Pohoreckiej,
16.99.290 = 283
dowiedli szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r.
16.99.291 = 282
¶ Z nich Stanisław,
16.99.292 & 291
żonaty z Teodorą Anastazją z Kaczkienowiczów Bilińskich,
16.99.293
zostawił: Barbarę,
16.99.294 & 293
wdowę po Grzegorzu Lityńskim 1793 r.;
16.99.295
Mikołaja, urodz. 1773 r.
16.99.296
Michała, ur. 1778 r. (metr. w Łące), wylegitymowanych w Wydziale stanów galicyskich 1808 r.
16.99.297 = 295
Mikołaj umarł w Samborze 1822 r., pozostawiając;
16.99.298 & 297
Marjanny Staszkiewiczównej,
16.99.299
syna Jana Jędrzeja Klemensa.
16.99.300 = 296
Michał zaślubił 1803 r. w Bilinie Wielkiej
16.99.301 & 300
Klarę Słotyłównę Bilińską,
16.99.302
córkę Aleksandra
16.99.303 & 302
Marjanny Białoskórskiej, wnuczkę
16.99.304
Aleksandra, komornika ziemskiego przemyskiego,
16.99.305 & 304
Magdaleny Mostowskiej, i zostawił:
16.99.306
Piotra, ur. 1815 r.
16.99.307
Aleksandra, ur. 1818 r. (metryki w Łące).
16.99.308 = 283
¶ Stefan,
16.99.309 = 282
brat Stanisława,
16.99.310 & 309
Anastazji Oroszczycównej
16.99.311
miał syna Bazylego, wylegitymowanego 1811 r. w Wydziale stanów galicyjskich
16.99.312
i córki: Martę
16.99.313 & 312
za Janem Tarasiewiczem,
16.99.314
Juljannę
16.99.315 & 314
za Tomaszem Kaczkieniewiczem
16.99.316
Eufrozynę
16.99.317 & 316
za Konstantym Słotyłą Bilińskiemi.
16.99.318 = 311
Bazyli,
16.99.319 & 318
ożeniony z Marjanną Kraśniańską,
16.99.320 = 318
umarł w Łące 1814 r.
16.99.321
Dzieci jego: Marjanna,
16.99.322
Paweł,
16.99.323
Stefan
16.99.324
Dymitr, wylegitymowany w Wydziale stanów galicyjskich 1847 r.
16.99.325
¶ Jan Łucki, bez przydomku,
16.99.326
syn Bazylego
16.99.327 & 326
Tacjanny Winnickiej, w sądzie ziemskim lwowskim,
16.99.328
Michał,
16.99.329
syn Stefana
16.99.330 & 329
Marjanny Kolendowskiej,
16.99.331
wnuk Jerzego
16.99.332 & 331
Katarzyny Swaryczewskiej, w sądzie grodzkim halickim 1782 roku dowiedli szlachectwa.
16.99.333
Po Michale
16.99.334 & 333
Zofji N.
16.99.335
pozostali synowie: Franciszek
16.99.336
Piotr, udowodnili swe pochodzenie szlacheckie w Wydziale stanów galicyjskich 1832 roku.
16.99.337
¶ Samuel Łucki, współdziedzic Bednarowa i Uhrynowa,
16.99.338
syn Jana
16.99.339 & 338
Marjanny Matkowskiej,
16.99.340
wnuk Bazylego
16.99.341 & 340
Zofji Nahujowskiej,
16.99.342
prawnuk Prokopa
16.99.343 & 342
Hali Popielównej,
16.99.344 = 337
wylegitymował się w sądzie grodzkim halickim 1782 r.
16.99.345
¶ Bazyli, współdziedzic Lackiego,
16.99.346
syn Stefana
16.99.347 & 346
Marjanny Matkowskiej,
16.99.348
wnuk Jana,
16.99.349 = 345
wylegitymowany 1782 r. w sądzie grodzkim halickim.
16.99.350
Brat jego Aleksy,
16.99.351 & 350
Marjanny Matkowskiej,
16.99.352
miał synów: Łukasza
16.99.353
Michała, dziedziców części Lackiego, wylegitymowanych 1809 r. w Wydziale stanów galicyjskich.
16.99.354
¶ Andrzej,
16.99.355
syn Michała
16.99.356 & 355
Anny Bereźnickiej, wraz
16.99.357
z synami: Michałem
16.99.358
Janem,
16.99.359 & 354
urodzonemi z Marjanny Drohomireckiej,
16.99.360 = 354
dowiedli szlachectwa w sądzie grodzkim halickim 1783 r.
16.99.361
¶ Stefan,
16.99.362
Bazyli
16.99.363
Grzegorz,
16.99.364
synowie Aleksandra
16.99.365 & 364
Heleny Hołyńskiej,
16.99.366
Aleksander
16.99.367
Antoni,
16.99.368
synowie Jana
16.99.369 & 368
Marjanny Drohomireckiej,
16.99.370
wszyscy zaś wnukowie Jarosza
16.99.371 & 370
Marjanny Zofji Żurakowskiej,
16.99.372 = 367
dziedzice cząstek w Bednarowie, wylegitymowali się ze szlachectwa w sądzie grodzkim halickim 1783 r.,
16.99.373
a stryj ich Michał,
16.99.374 = 370
trzeci syn Jarosza, 1782 r.
16.99.375
¶ Grzegorz,
16.99.376
syn Jana
16.99.377 & 376
Marjanny Daszkiewiczównej,
16.99.378 & 375
zostawił z Ewy Bilińskiej:
16.99.379
Jana
16.99.380
Antoniego.
16.99.381
Dymitr
16.99.382
Mikołaj,
16.99.383
synowie Jana,
16.99.384 & 383
Marjanny Jaworskiej,
16.99.385
Jerzy
16.99.386
Stefan,
16.99.387
synowie Antoniego,
16.99.388 & 387
Anastazji Balickiej,
16.99.389 = 386
wylegitymowali się ze szlachectwa w Wydziale stanów galicyjskich 1790 r.
16.99.390
Dymitra,
16.99.391 & 390
Fenny Jabłońskiej,
16.99.392
córki Grzegorza,
16.99.393
syn Marek Marcin, ur. 1798 r. (metr. w Sosnowie),
16.99.394 & 393
żonaty z Józefą Wilczyńską,
16.99.395
miał syna Ferdynanda, ur. 1837 r. (metr. u Ś-go Piotra we Lwowie), wylegitymowanego w Wydziale Krajowym.
16.99.396
¶ Katarzyna,
16.99.397
Marja,
16.99.398
Justyna,
16.99.399
Zofja
16.99.400
Tomasz Łuccy posiadali 1821 r.
16.99.401
po matce, Annie z Ortyńskich, część w Bilinie.
16.99.402
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
16.99.403
Mikołaj, urzędnik we Lwowie, naznaczony 1823 roku opiekunem
16.99.404
dzieci siostry, Teresy,
16.99.405 & 404
wdowy po Piotrze Błażowskim (M. D. Wąs.).Comments