Лозинські

ЛОЗИНСЬКІ (Łozińscy) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу в супроводі двох золотих рицарських хрестів; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Люба).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 277.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХVІ. – S. 44.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХVІ. – S. 44.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.

Олег Однороженко

Comments