Лосковські

ЛОСКОВСЬКІ (Łoskowscy) – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Подільській землі.
Родъ Лосковскихъ очень не долго фигурируешь въ исторіи Бар­щины. Ему вообще жестоко не везло. Какъ было уже говорено3), Абрамъ Лосковскій въ 1530-хъ гг. владѣлъ селомъ Лосковцами; себя онъ причислялъ къ категорій владѣвшихъ землями „въ суммахъ, записанныхъ старостами“ , но на настойчивыя требованія— предъявить документы на владѣніе, Лосковскій, которому притомъ рѣшвтельно отказывали въ шляхетскомъ титулѣ, не далъ никакого отвѣта, и весьма вѣроятно, что въ дѣйствительности онъ былъ „безправнымъ“ владѣльцемъ. Затѣмъ Лосковцы были отобраны, и Лосковскіе попали въ разрядъ „голоты“. 
Въ 1547 г., по ходатай­ству Боны кор. Сигизмундъ пожаловалъ Абраму на дѣдичномъ правѣ пустыни Семяковцы и Кужелеву, но и здѣсь ихъ ждала неудача: въ 1559 г. на Семяковцы выпросилъ у М. Герборта „подъ ними“ грамоту Р. Карачевскій. Лосковскіе— сыновья Абрама (Алексѣй, Лазарь, Ермакъ, Васько и Иванъ) выхлопотали себѣ у короля подтвержденіе грамоты Боны, но Карачевскій напалъ на село и силою выбилъ изъ него Лосковскихъ, при чемъ забралъ ихъ имущество, а Лазаря Лосковскаго, раненнаго въ этой свалкѣ, отослалъ подъ арестъ въ замокъ. Лосковскіе жаловались королю; Карачевскій доказывалъ, что Лосковскіе не заселили пожалованныхъ имъ грунтовъ и не отбывали съ нихъ службъ (дѣйствительно, въ переписи бар­ской шляхты Лосковскихъ нѣтъ). На этомъ основаній было оста­влено въ силѣ пожалованіе Герборта; послѣдній, очевидно, поддерживалъ Карачевскаго и заявилъ, что Лазаря велѣлъ онъ арестовать по подозрѣнію въ воровствѣ. Король поручилъ ему отвесть Лосковскимъ для заселенія другое помѣстье, но не видно, чтобы порученіе это было исполнено ‘).

К. Ц. А. № 3599 f. 87 (1735 г.), А. Б. с. I № 73, 103, 108, 109
Łoskowscy z Łoskowiec — w drugiej poł. XVI w. występują OJeksij, Lazar, Jermak, Waśko i Iwan Łoskowscy. 
Więc naprz. Łoskowscy zmuszeni byli ustąpić z Łoskowiec, gdyż nie mogli wykazać się odpowiednimi dokumentami na prawo władania, awieś tę nadał król Jarmolińskim w zamian za ich dobra Hermaki, przyłączone do zamku Barskiego. Dzięki opiece królowej Bony (przez którą właściwie stracili
Łoskowce), otrzymali oni inne dobra, ale dobra te znów wyprosił sobie
od starosty Karaczewski i
wysadził ich stamtąd siłą. I
chociaż król
kazał następnie dać w zamian za to Łoskowskim inny majątek, ale
rozporządzenie to nie zostało spełnione i
Łoskowscy wkrótce potem
schodzą z
widowni. 

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 251.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97.

Олег Однороженко


Comments