Лоєвичі

пани ЛОЄВИЧІ (Лоєвичі пани з Вижнян, Loyewyczy domini de Wiznyany, Łojowiczowie panowie z Wyżnian) – панський рід, у XІV ст. землевласники у Руській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 81, 210.
– Sperka J. Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemi Rusi Koronnej. – S. 222.

Олег Однороженко

Comments