Лодинські

ЛОДИНСЬКІ h. Сас  (Lodzynscy, Łodyńscy, Łodyńscy z Łodyni) – війтівсько-князівський та земянський рід із с. Лодини Перемишльського староства, у XV–XVІI ст. землевласники у Сяноцькій та Перемишльській землях

У 1537 р. князівство у с. Лодиня 
(Лодзиня) належало 
Лазару з Коростна. 
У 1556 р. Іван Кунашович 
Устрицький відступив війтівство в 
Лодині Дмитрові і Занкові, 
колишнім війтам в Берегах.
У 1577 р. Васько і Іванко 
Лодинські відступили війтівство 
брату Михайлу.
Stadnicki A. O wsiach tak zwanych 
ołoskich na północnym stoku Karpat 
/ A. Stadnicki. – Lwów, 1848. – S. 
30, 50-51.
ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 292. – С. 1358-1360.
Відомі з 1570 р. Зокрема, у цьому році Іванко Лодинський визнав борг Роману, коростенському попові, у розмірі 50 злотих.

Джерела: 
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХV. – S. 350.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331, 341.

Олег Однороженко

Comments