Лисогорські

ЛИСОГОРСЬКІ (Łysohorscy)
  Зем’янські села Хмільницького староства за люстраціями 1564-1565
  та 1570рр.
  Лисогірці (1 5 6 4 —1565; 1 5 7 0 )- нащадки Василя Стшековича (potomkowie
  Wasyla Strzekowicza) ; Сенько, П анас, Івашко Лисогорські (Lissohorsczy Sieńko,
  Panus, Iwasko).
  Rodzina:Łysohorski
  Gniazdo:z Łysohorzec w starostwie chmielnickim na Podolu
  Wstęp: Pisano ich czasem Łysogorskiemi. Wieś królewską Łysohorce w latach 1565-1578 trzymał nie podany z imienia w spisach pan Łysohorski (Źr. Dziej. XIX).


  Rodowód

  16.223.1
  Kostiuk Łysohorski,
  16.223.2 & 1
  żonaty z Hapką 1592 r.
  16.223.3
  Mikołaj, podpisarz grodzki trembowelski 1600 r. (Wyr. Lub. 75 f. 92).
  16.223.4
  ¶ Jarmoła
  16.223.5
  Fedor,
  16.223.6
  synowie Iwana,
  16.223.7
  Grzegorz,
  16.223.8
  Bazyli,
  16.223.9
  Józef
  16.223.10
  Jan,
  16.223.11
  synowie Jeremjego,
  16.223.12 = 10
  posiadacze wsi Łysohorce za cesją od ojców 1615 r.
  16.223.13
  ¶ Hermolaus i inni
  16.223.14 = 13
  Łysohorscy,
  16.223.15
  Żytyński
  16.223.16
  Rohozińscy, pozwani 1618 roku przez Kruszelnickich o najazd Kuny (Zr. Dziej. V i XXI).
  16.223.17
  Ci sami Jermoła,
  16.223.18
  Wasil
  16.223.19
  Józef, procesowani o grabież Poczapiniec przez Mikulińską 1637 r. (Bracł. IX f. 258).
  16.223.20
  Jan, komornik graniczny podolski 1618 roku.
  16.223.21
  Józef, susceptant grodzki owrucki 1777 r.
  16.223.22
  ¶ Antoni Łysogórski,
  16.223.23
  syn Franciszka
  16.223.24 & 23
  Faustyny Lewickiej,
  16.223.25 & 22
  zaślubił 1867 r. w Ułaszkowcach Ludwikę Humińską (metr. w Jagielnicy).
  Kostiuk Łysohorski, żonaty z Hapką 1592 r. Mikołaj, podpisarz grodzki trembowelski 1600 r. (Wyr. Lub. 75 f. 92). ¶ Jarmoła i Fedor, synowie Iwana, Grzegorz, Bazyli, Józef i Jan, synowie Jeremjego, posiadacze wsi Łysohorce za cesją od ojców 1615 r. ¶ Hermolaus i inni Łysohorscy, Żytyński i Rohozińscy, pozwani 1618 roku przez Kruszelnickich o najazd Kuny (Zr. Dziej. V i XXI). Ci sami Jermoła, Wasil i Józef, procesowani o grabież Poczapiniec przez Mikulińską 1637 r. (Bracł. IX f. 258). Jan, komornik graniczny podolski 1618 roku. Józef, susceptant grodzki owrucki 1777 r. ¶ Antoni Łysogórski, syn Franciszka i Faustyny Lewickiej, zaślubił 1867 r. w Ułaszkowcach Ludwikę Humińską (metr. w Jagielnicy).
  Comments