Липські

пани ЛИПСЬКІ (Липські пани з Липська, domini de Lipsk, Lipscy panowie z Lipska) – панський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Белзькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Миколая Івановича Липського пана з Липська 1413 р. (AGAD, Perg. 43; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 53, n. 49).
– печатка Андрія Липського пана з Липська 1573 р. (BCz, Perg. 962).

печатка Андрія Липського пана з Липська 1573 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Адама Липського пана з Гораю 1633 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 204, арк. 16v).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1034.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 681.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 437.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 116.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХIV. – S. 386.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 285, 288, 302, 342.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.

Олег Однороженко

Ходецьких. 
Головним чином до близького кола братів, як галицьких старост, входили їх 
прямі заступники підстарости. Це Ян Ричеж у 1487 р. у тому ж році Станіслав 
Чижановський., Ян Поляновський у 1481 р., Януш з Луки у 1483 р., у тому ж році 
Мачей Ґольдач з Залуняви, також брати Миколай та Ян Липські у 1485 р. [19, 
с.316, 285, 297, 303, 361, 196].
Останні досить активно справовували доручення галицьких старост як в 
управлінні ґроду так і в старостинському судочинстві. Для прикладу, у 1485 році 
підстароста Миколай Липський, уповноважений від галицьких старост, визначив 
особливий податок королівського поборника Андрій Милованського для 
шляхетного Яна з Монастирського на села Лядське (Laczkye de iure ruthinico), 
Бобрівники, Низьколизи, Задарів, Коростятин (наразі Криниця), Бариш, 
Бертники, Чехів, Добровода, Wyelyczonow (?), Пархова (Parchowa iuris rutinici), 
Косьмирин, Костільники [20, с.307].
19. AGZ. T. XIX. № 1663. S. 307.
20. Зазуляк Ю. «Руське право» в Галичині XV століття: критичний огляд джерел 
та історіографії //Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. 
/Редколегія: О. Вінниченко Г. Гмітерек, Л. Зашкільняк, А. Заяць, О. 
Купчинський, Н. Яковенко. Львів. 2012. С. 65. 
Comments