Лещинські

ЛЕЩИНСЬКІ (Leszczyńscy) – земянський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Сяноцькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Ієроніма Лещинського на обкладинці актової книги 1566 р. (ЦДІАЛ, ф. 16, оп. 1, спр. 7).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 56.
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom ХIV. – S. 144.

Олег Однороженко

Comments