Лешанські

ЛЕШАНСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Рід із скромним майновим станом,
родовим гніздом і єдиною маєтністю, яку посідав,
було село Лешня.74 Маєток Лешанських, мабуть,
не зазнав видозмін протягом всього досліджувано-
го нами періоду. Господарська активність роду в
цей час проявлялась переважно у взятті дрібних
позик під заставу часток села або власних селян.75
74 AGZ.  T. ХVI.  № 1336, 1802.
75 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 4, 29, 231.
Яросл
Comments