Лятичинські


ЛЯТИЧИНСЬКІ (Lathiczinscy, Latyczyńscy) герб Голобок – земянський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Холмській землі.

1. На червоному полі срібна риба в пояс.

Джерела:
– печатка Миколая Лятичинського 1511–1521 рр. (AGAD, Perg. Perg. 6774; Perg. 6776; Perg. 6781; Perg. 6784; Perg. 6794.печатка Миколая Лятичинського 1511–1521 рр.

2. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Миколая Лятичинського 1552 р. (MNK, Rkps 526, Plik 131; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 172).

3. На червоному полі половина срібного лосося; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику між двома чорними мисливськими ріжками виникає половина срібного лосося, навколо щита червоно-срібний намет (герб Голобок).Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1000.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 395.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 220.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 31.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 315.

Олег Однороженко
Comments