Кузьминські

Rodzina:Kuźmiński
Gniazdo:z Kuźmina w powiecie kamienieckim
Wstęp: Niesiecki Kuźmińskim na Rusi, daje herb Jastrzębiec 
i przytacza z nich Jana, elektora Władysława IV-go. ¶ Jaśko i Daniłko, dziedzice cząstek w Kuźminie 1530 r. (Źr. Dziej. XIX). Obresina Kuźmiński, 1590 r. zapisał się na sąd polubowny z Puzynami i innemi, w sprawie o podział części Fedczyńskiej w Kniehininie (Woł. I f. 21). ¶ Ludwik i Gabrjel, synowie Józefa, Sylwester i Jan, synowie Grzegorza, Karol, syn Jana, wszyscy wnukowie Adama, syna Jana; Józef z synami: Teodorem, Maciejem i Stanisławem, Stanisław i Wincenty, synowie Wojciecha, Kazimierz, Antoni i Aleksander, synowie Józefa, wnukowie Stanisława, prawnukowie Adama, syna Jana, wywiedli się ze szlachectwa w gubernji podolskiej 1849 roku, a Stanisław, Florjan i Nikodem, synowie Jana Teodora, wnukowie Stanisława, syna Adama, 1855 r.; Marcin, syn Józefa Wojciechowicza i Stanisław, syn Teodora Józefowicza 1871 roku (Spis.).
Comments