Кутські

КУТСЬКІ (з Кутів, de Kuthow) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору під золотим півмісяцем, що лежить рогами додолу, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Іляша з Кутів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 803; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 2 («Ilias de Kuthy»); n. 8 [11], 26).
– печатка Балути з Кутів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 802; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 3; n. 8 [11], 23).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121, 128.

Олег Однороженко

Comments