Кутиські

КУТИСЬКІ (Кутиські з Кутищ, de Cuthyszcza) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Львівські та Галицькій землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Гната Кутиського з Кутищ, Братишова і Низнова 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 13, 64, n. 15).
– печатка Гната Кутиського з Кутищ, Братишова і Низнова 1447–1466 рр. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 146; спр. 197; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom V. – S. 211; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 45).
– печатка Гната Кутиського з Кутищ, Братишова і Низнова 1469 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom V. – S. 216; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 46).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.

печатка Гната Кутиського 1447–1466 рр.

печатка Гната Кутиського 1469 р.

Олег Однороженко

Comments