Куровські

Куровські - шляхет. рід гербу На- 
ленч, походив із Каліського повіту 
одноймен. воєвод. Наприкін. XVI 
ст. Андрій Куровський тримав від 
В.-К. Острозького с. Клепані (зараз 
Славут. р-ну Хм. обл.) в Острозьк. 
волості у 300 польських золотих108. 
Власником двору в пригородку був 
його син і спадкоємець Андрій, 28 
червня 1609 смертельно поранений 
неподалік від своєї господи Федо­
ром Рогозою109. Уперше двір Kv- 
ровського згадується в поділі 1603 
(в част. О. Острозького). 8 лютого 
1609 Мартин Мартинович Мен- 
жинський прислав до Острога сво­
їх слуг, які побували в дворі пана 
Куровського і, відімкнувши комо­
ру, забрали з неї речі Мартинового 
батька, «там для небезпеченствъ и 
тръвог татарских звезеные». Ці дії 
оскаржила в Луцьк, ґрод. суді Ма­
ртинова братова Анна Рокошівна 
(на той час дружина Олександра 
Вільгорського), яка відстоювала 
майнові інтереси своєї неповноліт-ньої дочки Марини, народженої в 
шлюбі з перши чоловіком Абра­
мом Менжинським. У червні того 
самого року двір згадується у 
зв’язку зі справою про поранення 
Андрія Куровського. Між іншим 
тут зафіксовано, що садиба знахо­
дилася під церквою св. Пречистої 
(Успіня Богородиці).

108 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, , спр. 57, арк. 711 ЗВ.-712.
109 Там само, спр. 84, арк. 233-234, 249-250 зв.

Учень, що згодом прийняв свячення в Товаристві Ісуса з «Червоної Русі» Олександр Куровський, 


Comments