Куропатницькі

Значним комплексом поселень довкола Куропатник володіла родина Куропатницьких. Найбільше їх зафіксував реєстр 1552 року134. До кінця століття власність родини обмежувалася лише чотирма поселеннями135. На той момент власницею дібр була Катажина Куропатницька, яка одру­жилася з Чебровським (ім’я невідоме) і передала останньому дідичні володіння в якості посагу. Це спровокувало майнові суперечки з іншими представниками родини Куропатницьких, які також претендували на ці маєтності136.
134 Місто і село Куропатники, Будилів, Бишки, Потік, Сенів, Плотича, Вибудів, Пшемсько (можливо Перегінсь­
ко), Чижів (AGAD. ASK. – Dz. I. – Sygn. 19. – K. 176v, 180). 135 Місто Куропатники, села Бишки, Будилів, Плотича (AGAD. ASK. – Dz. I. – Sygn. 19. – K. 799v). 136 AGZ. – T. X. – S. 178. – № 2771. 


В 1596 р. ґродський суд Львова дозволив Себастьяну Куропатницькому зайняти маєтності Станіслава Венґленського з Конюх, за покривання двох селян-втікачів, підданих Куропатницького123. 
 
123 AGZ. – T. X. – S. 177. – № 2753.
Comments