Куницькі (коз.)

КУНИЦЬКІ (Kunieccy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI ст.

1. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Степанові, Василеві, Федорві, Анастасієві, Дмитрові та Іванві Куницьким 1673 р. (Volumina legum. – Tom V. – Р. 79, n. 99; AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 209, k. 267v; Sigillata, Sygn. 12, k. 42; BCz, Rkps 964, s. 253–254; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 89; Materiały genealogiczne. – S. 70; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 393–395, n. 1094–1099).

Олег Однороженко

Comments