Кунцевичі

 у Київському повіті господар у червні 1486 р. надав
великокнязівському сокольнику Воропаю Кунцевичу се-
лище Толстейковщину на р. Десна на умовах служби «до
нашого осмотренья». Великий князь Казимир, жалуючи
шляхтича указаним селищем, адресував свого листа київ-
ському воєводі пану Юрію Пацевичу з відповідним на-казом. У диспозиційній частині документа В. Кунцевичем
наголошувалося на тому, що селище Толстейковщина
було запустілим, а також у податковому відношенню не
тяглим або данним. Великий князь у результаті поста-
новив таким чином: «Ино, если то будеть такъ, какъ онъ
намъ поведалъ (Воропай Кунцевич — А.Б.), будеть ли тое
селищо не тяглое, ани данъное, а намъ нешкодно, и мы
ему тое селищо дали до нашого осмотренья, а онъ маеть
намъ с того селища служити по тому, какъ и перво с того
селища намъ служъба шла»35.35 LM 4. — Р. 134. 
Comments