Кульчицькі

КУЛЬЧИЦЬКІ h. Сас. 
1284 р., грамота князя Лева Даниловича своєму слузі Мелетію Турковичу нв село Кульчичі і Самбірській волості . З приводу цієї грамоти більше століття точаться дискусії – однгі вважають її фальсифікатом, інші схиляються до думки про існування автентичного документу, який був втрачений, а ле на його основі була створена копія, що дійшла до нашого часу. Як би там не було, генеалогічного звязку між Мелетієм Турковичем і пізнішими поколіннями Кульчицьких відслідкувати не вдається. Перші документальні згадки про власників Кульчиць датуються 1423 р. Йдеться про королівського ловчого Сметанку, котрий брав участь у визначенні меж с. Блажова . У 1437 р. Сметанка згадується повторно. Цього разу – разом з братом Андрієм . До кінця 1480-х років про Кульчицьких не має жодних відомостей і лише з 1487 р. маємо більш-менш регулярні згадки про них .

Джерела: 
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).
перша згадка на початку XVІ ст., в цей час вже було декілька родів Кульчицьких. Мали 169 придомків.
з Кульчицьких - гетьман Конішевич-Сагайдачний, та Юрій Кульчицький - герой оборони Відня, фундатор кавярень в Європі.

КУЛЬЧИЦЬКІ (de Kulczyce, Kulczyccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі дві срібні стріли вістрями вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатки Хоми, Юрка, Дашка і Савки Кульчицьких 1553 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1269; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 55).

2. На блакитному полі дві срібні стріли вістрями вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатки Федька, Василя та Івана Кульчицьких 1565 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1268; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 55).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1556 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 268, с. 1026–1027).
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1594 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 297, с. 215–217).
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1662 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 263).
– запис 1696 р. грамоти князя Льва Даниловича 1284 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 149, с. 85; Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. – С. 498, 501–502, 506–507).
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 396.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XIІІ. – S. 135.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240–241, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 55, 163.

Олег Однороженко.


Comments