Крошницькі

Наступний після Климовича, підвоєвода у Києві згадується 
тільки у 1632 р. Це був Олександр Кросницький [30, с. 183]. Крім того, що це був 
місцевий київський шляхтич, нічого про цю персону не відомо. 
30.Rulikowski E. Opis powiatu kijowskiego. – Kijow – Warszawa, 1913. – 213 s.
Олександр Крошницький – слуга і урядник пана Самуєля Горностая, згадується в «Актовій книзі Житомирського градського уряду» за 1611 р.».
Comments