Кропіва

Rodowód

12.444.1
Pieczęć Piotra Fedorowicza Kropiwy z 1541 roku, przedstawia trzy róże (Arch. Sang. IV f. 284).
12.444.2 = 1
Ten sam pewno Kropiwo, 1525 r. namiestnik sielecki ks. Fedora Czartoryskiego (Arch. Sang.).
12.444.3
Gabryel Ignacy Kropiwa, regent grodzki włodzimierski, 1645 r. (Bracł. XI f. 151).


1583, служебник Л. Пісочинського Данило Кропива.
Comments