Кривицькі

КРИВИЦЬКІ - КРИВИЧІ, с, Рівенський пов., Дітковицька вол., 15 км. 
від Рівного. Село колись було на землях пересопницько-
го князівства, при ріці Устє. В кінці 19 ст. було там 26 
домів і 243 жителів, водяний млин, дерев'яна церква. Се­
ло К. в 1545 році належало до Михна Кривицького. В 1570 
р. платив з нього Олекса Миколаєвич, від 3 городів, в 1577 
р. Левко платив від 5 димів, 5 город, а Єрмолай (Ярмола) 
Сосницький від 1 диму, 2 город. В 1583 р. Василь Крупець-
кий, староста зв'ягельський платив з частини села К. 4 ди­
мів, 3 город. Пізніше К. належало до Перетятковичів. 
В 19 ст. велика власність належала до Богушів. На високій 
горі залишки замчища або городища. В документі з 1575 
р. згадується там „група курганів" в діброві. В 18 ст. 
знайдено там золоту гривну або нараменник (?) і ухо зо­
лотистої посудини. До поміщика Богуша належало в 19 
ст. 2,045 дес. 

За реєстром 1583 р. Василій Кривицький,
Звєгольський староста, платить зі своєї
частини маєгку Кривичі в Луцькому повіті Zrodla dziejowe. -  - T.XIX. - С.1ОЗ.
Comments