Кривецькі

КРИВЕЦЬКІ (Кривянські, Krzywieccy, Krzywiańscy) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– атестація шляхетства вишенським сеймиком 1662 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 260).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIХ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 99, 121, 158.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 353.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 184.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІV. – S. 336.

Олег Однороженко

Comments