Кратовичі

У 1629 р. два декрети асесорського суду коригував Кратович - ще один 
підписок, що працював під керівництвом З.Єловицького459. Дрібношляхетська родина 
Кратовичів мешкала в Кременецькому повіті. Декілька її представників здобували собі 
“хліб” за допомогою прокураторства чи канцелярської праці. Протягом другої половини 
1590-х - середини 1610-х рр. примітною фігурою в повіті був Мартин Кратович. Він 
мав тісні родинні зв’язки з кременецьким гродським писарем Григорієм Дедеркапом: 
був одружений з його донькою Олександрою460. Мартин займався прокураторством461. 
Він пройшов добру канцелярську школу, не виключено, що й в Руській канцелярії, оскільки вмів добре підробляти різні документи: у 1603 р. мав якусь причетність разом 
з Л.Пісочинським до підробки тестаменту Миколая Боговитина; у цьому ж році 
звинувачувався Люцією Галенською в підробці її дарчого запису Григорієві Дедеркалу; 
1611р. його звинувачував Лаврин Бучайський у підробці тестаменту Марини Куневсь- 
кої462. Мартин володів частиною Валева й мав якесь майно в Паньківцях463. Одночасно 
з Мартином у документах згадується ще й Гаврило Кратович. На початку XVII ст. він 
виконував обов’язки підписка в київській гродській канцелярії. У початковий період 
Смути Гаврило надавав цінну інформацію московським шпигунам про діяльність 
Самозванця та про ставлення до його акції запорозьких козаків464. Він міг робити це як 
самостійно, так і з наказу київського воєводи князя К.-В.Острозького, який скептично 
ставився до планів інтервенції у Московську державу. Підписок спромігся накопичити 
кошти і в грудні 1606 р. купив у Семена Волковського четверту частину села Вовківці в 
Кременецькому повіті. Однак згодом її захопив Стефан Лащ-Стримілецький, що 
примусило Гаврила в червні 1611 р. продати йому свою частину Вовківців за 400 кіп 
литовських грошів465. Кратович, що згадується як працівник Руської канцелярії, міг 
бути сином як Мартина, так і Гаврила.
459 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 211, л. 4 7 ,49об.
460 Кременецький земський суд. Вип. II. С. 76.
461 Там само. Вип. І. С. 160 (прокуратор Криштофа Лабунського); ЦДІАК, ф. 22, on. 1, спр. 14,
арк. 72-74 (прокуратор Лаврина Пісочинського).
462 ЦДІАК, ф. 22, on. 1, спр. 14, арк. 72-74; Кременецький земський суд. Вип. II. С. 93, 286.
463 Кременецький земський суд. Вип. II. С. 144-145, 185, 241; Вип. III. С. 17, 27.
 Материалы для истории воссоединения Руси (1578-1630). Москва, 1877.Т. 1 /Сост. П.Кулиш.
С. 26.
465 Кременецький земський суд. Вип II. С. 177, 257, 294.

Comments