Котельницькі

Rodzina:Kotelnicki
Wstęp: prawdopodobnie z Kotelni, w powiecie żytomierskim

Józef Kotelnicki, świadek 1598 r. w Kodniu, na testamencie Sapiehy (Sap. I). Łukasz wziął 1581 r. w zastaw, część Hulanik, do których wprowadzeni 1604 r. jego synowie: Filon, Andrzej i Paweł (Op. Łuck. 2058 f. 11 i Bracł. 1 f. 1). Z nich Filon, pisarz grodzki kijowski 1607 r., żonatym był z Anną Łosiatyńską, wspólnie z którą trzymał zastawem Koziatycze 1618 r. (Kij. III A f. 31). ¶ Aleksander, pełnomocnik Walickiej, 1686 roku (Gr. Krzem.). Agnieszka, 1683 roku żona Jana Dunina Wąsowicza, rotmistrza królewskiego (Gr. Lwows. 446 f. 1692).
Comments