Корсаки

 з учнем цієї ж колегії Юрієм Корсаком (зг. 1634): 
родина волинсько-київської гілки Корсаків була в цілому право­
славною, але один з її членів, Мартин, служив Рутському, тримаючи в митрополичому маєтку на Київщині с. Бугаївку128, себто теоре­
тично мав би бути уніатом.128 Селянський рух на Україні, 1569-1647рр. /Упор. Г. В. Боряк, К. А. Вислобо- 
ков та ін. К., 1993. С. 223
Comments