Корналовські

Корналовські не зуміли покращити свої показники. В останні роки 
XV ст. рід складався з трьох сімей – синів і внуків Івашка, Яцька і Михна 
Корналовських, однак з 1540-х років перемишльські акти повідомляють 
тільки про одного Корналовського, якогось Васька, власника частини 
Корналовичів і Білини. Його нащадки частіше йменуються Білинськими. 
Наприкінці XVI ст. це були його внук Стецько Миськович та правнуки 
Венцеслав-Васько, Олександр, Іван Іванковичі Білинські314.
314 AGZ. – Lwów, 1903. – T. XVIII. – Nr 2825, 2869, 2950-2951, 3033-3034, 3063-3064, 3105, 3119, 3159, 3161, 
3379-3381, 3992, 4231-4232, 4234. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 21. – С. 517; спр. 22. – С. 657; спр. 
28. – С. 179; спр. 32. – С. 112; спр. 66. – С. 18; спр. 86. – С. 1132; спр. 87. – С. 480; спр. 282. – С. 16; спр. 284. 
– С. 153; спр. 289. – С. 57; спр. 292. – С. 561; спр. 293. – С. 149; спр. 294. – С. 96; спр. 298. – С. 635; спр. 305. 
– С. 414; спр. 309. – С. 417; спр. 310. – С. 1452; спр. 311. – С. 602; спр. 314. – С. 16; спр. 315. – С. 1341; спр. 
317. – С. 212; спр. 318. – С. 944, 1107; спр. 324. – С. 289; спр. 326. – С. 206-207; спр. 329. – С. 1381; спр. 332. 
– С. 1492; ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 9. – С. 827, 955; спр. 14. – С. 211, 909, 1181-1182; спр. 16. – С. 90, 868, 1131; 
спр. 17. – С. 40, 472; спр. 19. – С. 123, 344, 660, 814; спр. 21. – С. 116, 466; спр. 24. – С. 144, 733; спр. 33. – С. 
571; спр. 35. – С. 634; спр. 39. – С. 749; спр. 41. – С. 460; спр. 42. – С. 136, 822, 1050, 1194; спр. 44. – С. 510, 
1067, 1124; спр. 46. – С. 677, 785, 1280; спр. 47, c.142, 260; спр. 48. – С. 565; спр. 50. – С. 727; спр. 56. – С. 
119; спр. 58. – С. 3; спр. 64. – С. 1316; спр. 72. – С. 929; спр. 74. – С. 577; спр. 75. – С. 20, 378, 831, 1156, 1284, 1297, 1545, 1594; спр. 77. – С. 331, 335; спр. 78. – С. 396, 426, 1102; спр. 81. – С. 1458; спр. 85. – С. 968; 
спр. 92. – С. 1645; спр. 93. – С. 1186; спр. 102. – С. 267-268; спр. 116. – С. 453; спр. 170. – С. 772; спр. 172. –
С. 53; спр. 268. – С. 87, 647, 859, 884; спр. 269. – С. 35; спр. 270. – С. 739, 1061; спр. 271. – С. 352, 660; спр. 
278. – С. 135; спр. 281. – С. 456; спр. 292. – С. 895, 1207; спр. 294. – С. 455; спр. 296. – С. 1119; спр. 299. – С. 
634, 662; спр. 300. – С. 760; спр. 306. – С. 1528; спр. 308. – С. 8, 700, 759; спр. 314. – С. 594; спр. 316. – С. 
932; спр. 317. – С. 1269.
Comments