Коркошки

КОРКОШКИ
Коркошки были освобождены королемъ Александромъ отъ „есачной повинности и недѣли Чернобыльской" и имъ предоставлено было служить съ ихъ земли одну земскую военную службу, подобно другимъ овруцкимь боярамъ; под¬ твержденіе этой грамоты они получили въ 1521 году отъ Сигузмувда I и потомъ ръ 1000 году отъ Сигизмунда ПІ 4 ).
Коркошка Тихно Михайлович, земянин київський:
Печатка від 1569–1571 рр.:

І

Федор Коркошка (1498, 1521)
Ходор Коркушка, овруцкий боярин. 1521. Арх. IV, 1, 8. 
1498. 07. 06, Аренда корчмы вруцкое мещаном вруцким (У Вилни, при Ивану Владыце, июл 6, индикт 1.). Продана корчма вруцкая на год мещаном вруцким Григорю а Коркошце и товаришом их за сорок коп грошеи. Рок им увязати ся на светого Ильи день а держати им до того ж року, до Илина дня, а мают пенези сами отдати, а в них господар не мает давати никому. (ЛМ - 6, №400).
Коркушки были освобождены королемъ Алексан¬ дромъ отъ „есачной повинности и недѣли Чернобыльской" и имъ предоставлено было служить съ ихъ земли одну земскую военную службу, подобно другимъ овруцкимь боярамъ; под¬ твержденіе этой грамоты они получили въ 1521 году отъ Сигузмувда I и потомъ ръ 1000 году отъ Сигизмунда ПІ 4 ).
ІІ

Михайло Коркошич
овруцкий земянин. 1545. Арх. IV, 1, 41.

ІІІ

Тихно Михайлович Коркошка
земянин київський:
Василь Михайлович Коркошка

ІV

Федір Васильович


Василь Коркошко-Білий – овруцький боярин, шляхтич Тимофій у 1631 р. тримав один заставний город від Олександра Заячківського [1, с. 409]. Подав позов проти старости овруцького Івана Лубліцького за наслання підданих на його грунти в Черняхіві і згвалтування доньки (1646) [18, арк. 88], 1723 р. в Шишаках козакували Олексій і Роман Коркошки. Наум – хорунжий сотенний шишацький (1738).

Найраніша інформація про цю родину датується 14 червня 1582 р. – запис віна від пана Василя Коркошки своїй дружині Євдокії Ярмоланці 200 кіп литовських грошів на селах Губорівщині, Метеловщині, селі Піщаниця і на двір в 
Овручі††. 1617 року Федір Коркошка скаржився на Томилу Стремелецьку за недопущення до куплених грунтів на березі річки Жолонь і частини старої греблі‡‡. У 1628 р. співвласниками села Піщаниця стали Ян Черхавський і Ян Вишпольський. 20 січня 1633 р. Лаврин і Стефан Коркошки скаржились на пана Яна Черхавського, якому продали свій двір у Піщаниці, але той не віддав їм сповна гроші, ще й завдав їм збитків на 36 кіп гр. лит., повидиравши бджіл, наслав своїх підданих на їх двір у Піщаниці, пограбував сін. 9 червня 1643 р. овруцький архімандрит подав скаргу на Коркошку про напад його підданих на монастир Св. Спаса в Оручі і забиття голови повода куфлем*. 12 червня 1645 р. занотовано зиск від пана Тимофія Коркошки на пана Яна Сингура про відмову виділити четверту частину в його селі Ноздринь дочці Кристині Коркошиній†. 15 червня 1646 р. пан Тимофій Коркошка подав скаргу на намісника овруцького  старости Яна Зубіцького про наслання норинських підданих на його грунти і село Черніховці і зґвалтування дочки‡.
†† НБУВ. – ІР. Ф. 1, спр. 4104,. – Ч. І, № 3638.
‡‡ Там само. – Ч. І, № 377.
§§ Там само. – Ч. І, № 498.
* Там само. – Ч. ІІ, № 1304.
† Там само. – Ч. І, № 242.
‡ Там само. – Ч. І, № 1039.
Подтвердительная грамота Сигизмунда III, данная на права и земли дворян Корчевским 1600 марта 10. В грамоте этой проводятся две следующие, более древние грамоты, выданные предкам Корчевских:
1. Дарственная грамота короля Казимира Гридку и Данилу Старчичам на землю Хомчинскую, с обязанностью служить господарскую службу. 1478 Апреля 29. 
2. Грамота Сигизмунда I, подтверждающая боярам овруцким: Федору Коркушке, Федору Турчину, Ивану Григорьевичу и друг. освобождение их от есачной повинности и от "недели Чернобыльской". 1521 Марта 12 http://www.runivers.ru/bookrea...5/mode/1up


[1525] 01 12 Привилеи земенину киевскому Долмату Еремеевичу на землю пустовскую в Овруцком повете Чигировскую е(с. 
[q]
Билъ намъ чоломъ земенин киевъекии Долматъ Еремеевич о томъ, што жъ есмо перво сего дали ему землю пустую в Овъруцкомъ повете и писали есмо о том [до] державъци вруцкого, пана Михаила Михаиловича Халецкого, абы он, обыскавши землю пустую в Овруцкомъ повете, и в то его увязал. И пан Михаил о Халецкии, подле данины нашое обыискавъши землю пустую в Овруцкомъ повете на имя Чигировъскую а и в то его увязалъ, и листъ свои увяжъчин на то ему дал. И на то он листъ, данину нашу перъвую, с подписью руки нашое, и теж листъ увяжъчин пана Михаиловъ перед нами вказывалъ и билъ намъ чоломъ, абыхъмо на то дали ему нашъ листъ. Ино мы, на его чоламбитье то вчинили, на то дали ему сес нашъ листъ. (ЛМ -14)
[/q]


1540 г., августа 8. Подтвердительная грамота кор. Сигизмунда I на меновую сделку Онуфрия Ивановича, земянина овручского, с одной стороны, и Михаила Коркошича (в качестве опекуна) и внуков его, с другой, на землю первого - Сивковскую, и землю вторых Чигировскую в воеводстве Киевском. Явлена в 1714 г.http://www.runivers.ru/bookrea...1/mode/1up

Ревизия Овручского замка 1545 (1552):
[q]
Михала Коркошки и брати его пустовщина Губаревская, приходить з нее кадь меду; в Чигиревщине дымъ, одна служба, дани шесть ведеръ меду.http://books.google.com.ua/boo...mp;f=false
[/q]


1556.02.14 / 1568.03.05 Богдану Покалевскому албо жоне его потверженье на третюю часть имени Покалевского, от него ей записаного
[q]
...А при том были и будучи того добре ведоми, за прозбою моею печати свои к сему листу моему приложили, их м(и)л(о)сть пан Солтан Стецкович, пан Богдан Стецкович а пан Тихно Михаилович Коркошка. Писан у во Вручомъ, лета Бож(его) нарож(енья) тисеча пятисот пятдесят шестого, м(е)с(е)ца февраля 14 дня....
[/q]


Согласно Книге поборов №32 «по регестру выбирания поборов земли Киевской за 1581 год:
[q]
Пан Тихна Коркошка держит село Мочульничи, во Вручом мешкае.
[/q]


Судебные декреты из Актов Люблинского трибунала (Zrodła Dziejowe, T. XXI, стр. 113. 175, 178, 380):
[q]
1607 год. - Между Василем Прибуским пов., а Василем Михайловичем (Коркошко) позв. , о забранне возов из збожьем з добр Губарово - Пещаницы до добр Ходаки пов. едучих.

Два документа за 1613 год, где сказано, что Атаназий (во втором документе Афтаназий) Коркошкович судится с князем Михаилом Вишневецким старостой овруцким о гвалтовном нападении и грабежах в метности первого Збаревской селища Пещаницы

и за 1624 год
Суд между Афтановичем Коркошкой и Елисеем Плетенецким и капитулой его, о выданье подданых, которые з с. Пещаницы и грунтов Губаревских до м. Радомышля убежали.
[/q]


1628 год. 
Фёдор Васильевич Коркошка владелец части Губаревщизны с. Пещаницы. (Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 82)

Тариффа подымной подати Киевского воеводства 1631 года, 3 мая.
[q]
Pan Fedor Wasilewicz Korkoszka z czçsci swey oyczystey Hubarewsczyzny z siola Risczanice: z ogrodnika iednego- za szesc poborów summa, zloty ieden groszy piçtnascie. http://www.runivers.ru/bookrea...3/mode/1up
[/q]


Из приведённых документов очевидно следующее:
Основна линия рода Коркошков выглядит так:
Родоначальник Коркошко или он же Данило Старчич и его побратим (товариш) Григорий (Гридко) Старчич получили от Казимира землю Хомчинскую (другое название Чаровщина и Губаревщина, то есть Пещаница и Корчовка) ------- побратимы Михаил, Фёдор, Еремей, Гапон, Фёдор Турчин ----------- побратимы Тихно и Василий сыновья Михаила, Долмат сын Еремея, Дмитрий сын Гапона, Иван сын Григория ------Дмитрий с братьями сыновья Долмата и внуки Еремея и Михаила (двоюродные), 

Побратимы Дмитрий Гапонович и Иван Григорьевич и Тихно Коркошич упоминаютя вместе в ревизии Овруцкого замка владеют частями Губаревщизны.

Comments