Корчовські

Korczowski v Korczewski h.Świenczyc z woj.kijowskiego. w województwie kijowskiem, z Korczewa v. Korczowa, przezwanego następnie Beżowem, w powiecie żytomierskim.
Корчевскіе получили 1478 года жалованную грамо¬ ту отъ короля Казимира на землю Хомчи некую, съ обязан¬ ностію служить изъ ней одну господарскую службу; грамота эта была подтверждена имъ Сигизмундомъ ПІ 1600 года б ).

2. Геральдика і сфрагістика.Печатка від 1571 Корчовського Василя Богдановича,  земянина київського

2. Генеалогичний родовід та біограми Корчовських.

І

Богдан ..........  Корчовський
Rewizya zamku żytomierskiego z 1545 r., wspomina, o Bohdanie, Waśku i bratanku ich, Waśku, Korczewskich, dziedzicach Korczowa i Minikowiec (Arch. I. Z. Ros. VIII. 1). 
Василь ..........  Корчовський
Rewizya zamku żytomierskiego z 1545 r., wspomina, o Bohdanie, Waśku i bratanku ich, Waśku, Korczewskich, dziedzicach Korczowa i Minikowiec (Arch. I. Z. Ros. VIII. 1). 
Семен ............. Корчовський

ІІ

Василь Семенович Корчовський
Rewizya zamku żytomierskiego z 1545 r., wspomina, o Bohdanie, Waśku i bratanku ich, Waśku, Korczewskich, dziedzicach Korczowa i Minikowiec (Arch. I. Z. Ros. VIII. 1). Bazyli Semenowicz, ziemianin kijowski. 1559 r. (Arch. I. Z. Ros. VII. 1). 
Василь Богданович Корчовський
Wasil Bohdanowicz Korczowski, ziemianin kijowski 1582 r. (Op. Żyt. 8). 
Іван

ІІІ


Iwan Bohdanowicz Korczewski procesuje się 1605 r. z Janem Wasilewiczem (Ibid. 10). Mikołaj, Siemion, Iwan, Jan, Aleksander i Fedor Bohdanowicze Korczewscy, procesują się 1600 r. z Mikołajem Wasilewiczem Korczewskim i z wdową po Iwanie Korczewskim, Fedorą Czeczelówną, wówczas żoną Leona Wereszczaki i jej córkami: Maruszą, Nastazyą i Katarzyną Korczewskiemi, o podział dóbr ojczystych: Minikowiec, Korczewa, przezwanego Beżowem, Sielca i ziemi Epanczyńskiej. 
Wasil, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] brat Bohdana, miał dopełnić z nim działu tych dóbr, czemu powodowie zaprzeczają (Kij. i D f. 170). Jan, Jezuita, 1628 r. Stecko i Mikołaj, synowie Hniewosza, 1552 r. (Arch. I. Z. Ros. VIII. 1). ¶ Ułas, Iwan, Lew i Artem, właściciele ziemi Chomczyńskiej 1600 roku (Ibid. IV. 1). ¶ Potomek jednego z nich, Grzegorz Korczewski, oddał 1715 r. Podowszczyznę i Gubarowszczyznę, w ziemi chomczyńskiej, synom swoim, Danielowi i Janowi (Op. Kij. 27). ¶ Krystyna, córka Mikołaja i Żdanny Szaszkiewiczówny, za Piotrem Wielhorskim, 1612 roku (Bracł. III f. 1370). Marusza, córka Jana i Eudoksyi Staweckiej, była w XVII-tym wieku żoną Macieja Trzeciaka (M. 297 f. 239). Stefan Korczewski podpisał, z województwem kijowskiem, elekcyę Jana III-go. ¶ Stefan i Iwan, synowie Fedora, nazwani ziemianami owruckimi, 1715 roku (Arch. I. Z. Ros. IV. 1). 
Aleksander, poborca w kijowskiem, 1673 roku (Bracł. XIV f. 281). 
Andrzej, Jan i Maryanna, dzieci niegdy Adama, mają 1693 r. sprawę, o najazd, na wieś Kozak, z Kazimierzem Bilińskim i jego żoną, Heleną z Korczewskich (Ibid. f. 759). ¶ Jan, skarbnik kijowski, 1702 r. Józef na Korczewie tegoż roku (Arch. I. Z. Ros. III. 2). ¶ Adam, skarbnik kijowski, 1705 roku. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Kazimierz i Antoni, bracia, pozwani 1726 r. o Dubnik przez Ziółkowskiego. Kazimierza, z Joanny Brześciańskiej, synowie: Łukasz i Marcin, których opiekunem był 1763 r. Łukasz Bohdanowicz (Woł. XIII D f. 5). ¶ Legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej, Stefan Paweł z synami: Janem Kantym, Teofilem i Joachimem, syn Jakóba, wnuk Michała, 1849 roku, i Stanisław Serafin i Bronisław Augustyn, synowie Joachima, 1866 roku (Spis.). ¶ Stanisław, ur. 1790 r., zmarł 1828 r. w Kopestyrzynie, pozostawiwszy, z Łucyi Różyckiej, 2-o v. Bartłomiejowej Białkowskiej, Kaliksta, Augustynę i Inocentego, zmarłego 1830 r. ¶ Teodor, syn Teodora, wnuk Macieja, prawnuk Grzegorza, praprawnuk Bazylego; Wincenty z synami: Tytusem Leopoldem, Romanem Ignacym i Andrzejem, Walenty z synem Romualdem, Feliks z synami: Zacharyaszem i Gabryelem Bazylim i Andrzej, synowie Andrzeja, Jakób, Teodor, Aleksander, Jan i Piotr, synowie Michała, Jan i Antoni, synowie Jana, wnuki Teodora, prawnuki Macieja praprawnuki Grzegorza, prapraprawnuki Bazylego, legitymowali się ze szlachectwa 1841 roku, w gubernii wołyńskiej. Czy są jednak powyższego herbu, nie jest mi wiadomem.

Rodowód

11.194.1
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
11.194.2
Rewizya zamku żytomierskiego z 1545 r., wspomina, o Bohdanie,
11.194.3
Waśku
11.194.4
i bratanku ich, Waśku,
11.194.5 = 4
Korczewskich, dziedzicach Korczowa i Minikowiec (Arch. I. Z. Ros. VIII. 1).
11.194.6
Wasil Bohdanowicz Korczowski, ziemianin kijowski 1582 r. (Op. Żyt. 8).
11.194.7
Iwan Bohdanowicz Korczewski procesuje się 1605 r. z Janem Wasilewiczem (Ibid. 10).
11.194.8
Mikołaj,
11.194.9
Siemion,
11.194.10
Iwan,
11.194.11
Jan,
11.194.12
Aleksander
11.194.13
Fedor Bohdanowicze Korczewscy, procesują się 1600 r.
11.194.14
Mikołajem Wasilewiczem Korczewskim
11.194.15
i z wdową po Iwanie Korczewskim,
11.194.16 & 15
Fedorą Czeczelówną, wówczas
11.194.17 & 16
żoną Leona Wereszczaki
11.194.18
i jej córkami: Maruszą,
11.194.19
Nastazyą
11.194.20
Katarzyną Korczewskiemi, o podział dóbr ojczystych: Minikowiec, Korczewa, przezwanego Beżowem, Sielca i ziemi Epanczyńskiej.
11.194.21
Wasil,
11.194.22
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
11.194.23
brat Bohdana, miał dopełnić z nim działu tych dóbr, czemu powodowie zaprzeczają (Kij. i D f. 170).
11.194.24
Jan, Jezuita, 1628 r.
11.194.25
Stecko
11.194.26
Mikołaj,
11.194.27
synowie Hniewosza, 1552 r. (Arch. I. Z. Ros. VIII. 1).
11.194.28
¶ Ułas,
11.194.29
Iwan,
11.194.30
Lew
11.194.31
Artem, właściciele ziemi Chomczyńskiej 1600 roku (Ibid. IV. 1).
11.194.32
¶ Potomek jednego z nich, Grzegorz Korczewski, oddał 1715 r. Podowszczyznę i Gubarowszczyznę, w ziemi chomczyńskiej,
11.194.33
synom swoim, Danielowi
11.194.34
Janowi (Op. Kij. 27).
11.194.35
¶ Bazyli Semenowicz, ziemianin kijowski. 1559 r. (Arch. I. Z. Ros. VII. 1).
11.194.36
Krystyna,
11.194.37
córka Mikołaja
11.194.38 & 37
Żdanny Szaszkiewiczówny,
11.194.39 & 36
za Piotrem Wielhorskim, 1612 roku (Bracł. III f. 1370).
11.194.40
Marusza,
11.194.41
córka Jana
11.194.42 & 41
Eudoksyi Staweckiej,
11.194.43 = 40
była w XVII-tym wieku
11.194.44 & 40
żoną Macieja Trzeciaka (M. 297 f. 239).
11.194.45
Stefan Korczewski podpisał, z województwem kijowskiem, elekcyę Jana III-go.
11.194.46
¶ Stefan
11.194.47
Iwan,
11.194.48
synowie Fedora, nazwani ziemianami owruckimi, 1715 roku (Arch. I. Z. Ros. IV. 1).
11.194.49
Aleksander, poborca w kijowskiem, 1673 roku (Bracł. XIV f. 281).
11.194.50
¶ Andrzej,
11.194.51
Jan
11.194.52
Maryanna,
11.194.53
dzieci niegdy Adama,
11.194.54 = 52
mają 1693 r. sprawę, o najazd, na wieś Kozak,
11.194.55 & 56
Kazimierzem Bilińskim
11.194.56
i jego żoną, Heleną z Korczewskich (Ibid. f. 759).
11.194.57
¶ Jan, skarbnik kijowski, 1702 r.
11.194.58
Józef na Korczewie tegoż roku (Arch. I. Z. Ros. III. 2).
11.194.59
¶ Adam, skarbnik kijowski, 1705 roku.
11.194.60
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
11.194.61
Kazimierz
11.194.62
Antoni, bracia, pozwani 1726 r. o Dubnik przez Ziółkowskiego.
11.194.63
Kazimierza,
11.194.64 & 63
Joanny Brześciańskiej,
11.194.65
synowie: Łukasz
11.194.66
Marcin, których opiekunem był 1763 r.
11.194.67
Łukasz Bohdanowicz (Woł. XIII D f. 5).
11.194.68
¶ Legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej, Stefan Paweł
11.194.69
z synami: Janem Kantym,
11.194.70
Teofilem
11.194.71
Joachimem,
11.194.72
syn Jakóba,
11.194.73
wnuk Michała, 1849 roku,
11.194.74
Stanisław Serafin
11.194.75
Bronisław Augustyn,
11.194.76
synowie Joachima, 1866 roku (Spis.).
11.194.77
¶ Stanisław, ur. 1790 r., zmarł 1828 r. w Kopestyrzynie,
11.194.78 & 77
pozostawiwszy, z Łucyi Różyckiej,
11.194.79 & 78
2-o v. Bartłomiejowej Białkowskiej,
11.194.80
Kaliksta,
11.194.81
Augustynę
11.194.82
Inocentego, zmarłego 1830 r.
11.194.83
¶ Teodor,
11.194.84
syn Teodora,
11.194.85
wnuk Macieja,
11.194.86
prawnuk Grzegorza,
11.194.87
praprawnuk Bazylego;
11.194.88
Wincenty
11.194.89
z synami: Tytusem Leopoldem,
11.194.90
Romanem Ignacym
11.194.91
Andrzejem,
11.194.92
Walenty
11.194.93
z synem Romualdem,
11.194.94
Feliks
11.194.95
z synami: Zacharyaszem
11.194.96
Gabryelem Bazylim
11.194.97
Andrzej,
11.194.98
synowie Andrzeja,
11.194.99
Jakób,
11.194.100
Teodor,
11.194.101
Aleksander,
11.194.102
Jan
11.194.103
Piotr,
11.194.104
synowie Michała,
11.194.105
Jan
11.194.106
Antoni,
11.194.107
synowie Jana,
11.194.108
wnuki Teodora,
11.194.109
prawnuki Macieja
11.194.110
praprawnuki Grzegorza,
11.194.111
prapraprawnuki Bazylego,
11.194.112 = 106
legitymowali się ze szlachectwa 1841 roku, w gubernii wołyńskiej. Czy są jednak powyższego herbu, nie jest mi wiadomem

Comments