Корчминські

КОРЧМИНСЬКІ (Korčminsstij, Korczmińscy) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Волинській та Белзькій землях.

1. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Петра Корчминського 1594 р. (ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 1).

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Станіслава Корчминського середини XVII ст. (ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 720, арк. 4).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1037.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 228.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 336.

печатка Станіслава Корчминського середини XVII ст.

Олег Однороженко

Comments