Князькі

КНЯЗЬКІ – родове гніздо - с. Княже Луцького пов.  Ряд шляхетских семейств вели свои родословия от московитов, так от Т.С. Зыка и Микиты Гавриловича - Князские.

В имении Кнежи еще в правление Сигизмунда I Старого сложилось совладение детей боярских Садыра, Степана Байкачкарова, Григория Ивановича Солнцева, Федора Матвеевича, Микиты Гавриловича и Тимофея Семеновича Зыка. В 1542 р. с. К. належало до Степана і Федора Князських, які обов'язані до забез­печення 3 городні луцького замку. 

Около 1545-1546 гг. случилась трагедия: Садыр убил Степана и бежал из Литвы. На их место в июне 1546 г. были вновь на совместном праве поставлены оставшиеся дети боярские «Кнежские с Кнежа». Дети Микиты и Тимофея успешно интегрируются в волынский шляхетский социум: сохраняют за собой Кнежи и фамилию «Князские», роднятся с Ощовскими, Холоневскими, Берестецкими. Федор Тимофеевич, а возможно, и его отец служат в конце 1570-х - начале 1580-х годов кн. А.М. Курбскому.

В 1570 р. побір платили Микула, Федір, Тимофій Жу­ки, а в 1577 платив Василь Деревицький, Зик і Хведір Княський. В 1583 р. частина К належала до Древицького, Колодинського і до Тимофея Зика і Федора Княгинського. 

Kniazki (także: Kniaski) Gniazdo: z Kniaży w powiecie łuckim.

Князький Лаврін (дружина Маруша Рогозянка).
Рік написання: 1634.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: маєток Князі.
Пожертви: міській церкві у
Берестечку. 15 злотих, Белзькому Городиському монастирю . 15 злотих,
церкві у Берестечку, що під патронатом
панів Русиновичів, . 15 злотих,
священику з с.Князі . 5 злотих.
ЦДІАК України: Ф. 25. Oп. 1. Спр. 191. Арк. 318 зв. 321 зв.


1559.03.10. – Краків. 
Підтвердження Сигізмунда ІІ Августа дітям боярським (московські піддані, які перейшли на службу до Сигізмунда І Старого) Григорію Івановичу Олищєву, Федору Матвійовичу, Микиті Гавриловичу і Зику Семеновичу на дві частини маєтку Княжи (надання Сигізмунда І Старого) у Луцькому повіті на ленному праві // РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 41. – Арк. 117–118; 2)

której to wsi właścicielem był 1570 r. Mikita Kniazki, a 1583 r. Tymoteusz i Teodor (Jabł.), Pan Wołczek Kniazki, świadczy w Włodzimierzu 1470 r. Janusz stawił jednego konia, na popisie ziemi wołyńskiej 1528 r. (Arch. Sang.). ¶ Ziemianin Tymoteusz procesuje 1568 r. Teodora i Mikitę. Teodor zapisał 1571 r. pewną sumę żonie, Tomile Szkodziance (Op. Łuc. 2042 i 2045). Regina z Chołoniewskich, wdowa po Teodorze, wraz z synami: Jaroszem i Bazylim, procesowana 1597 r. przez Iwanowicza, o 260 kóp. gr. lit. (Woł. 1 f. 372). Wawrzyniec procesuje się z Ochłopowskim 1627 r. (Woł. V A f. 91 i 105). ¶ Tychon Żykowicz Kniazki, syn Stefana, pozwany 1621 roku przez Stoklińskich, o Kniażę. Tenże Tychon i Piotr Żykowicz Kniazki, horodniczy łucki, kwitują Gorajską 1646 r. (Bracł: V f. 602; Czerniech. f. 81 i Arch. I. Z. Ros. I. 6). ¶ Nad Gabryelem, nieletnim synem Tychona, urodzonym z Katarzyny Oszczowskiej, ustanowioną została opieka 1654 r. (M. 196 f. 40).


Comments