Клюські

КЛЮСЬКІ - КЛЮСК, с Ковельського пов. (в документах часом 
Клюски), Турівської вол., 20 км. від м. Ковля, над р. Ту-
рією. Згадується К. в ревізії луцького замку з 1545 р., 
коли то належав до Івана Клюского, землянина волинсько­
го, який був зобов'язаний до забезпечення 1 городні цьо­
го замку (Пам'ятники т. 4, від 2, ст. 107). Іван Клюский 
платив тоді з К. від 6 димів, 8 город., а Матвій Клюскій 
від 8 димів і 3 город. 
В 1653 р. село К. належало до Семена Клюського і 
його жінки Клюської Житинської (Архів Ю.З.Р., ч. 6, т. І, 
додаток статті 17). Перед тим К. належало в 1583 р. до 
Богдана і Матвія Клюських.


І

.........


ІІ


Матвій
1566, Серпня 5, зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків на грунті Матвія, Івана і Богдана Клюських в с. Радовичах, завданих королівським маршалком Михайлом Малинським і його сябрами Богданом Патрикієм Радогощським та Іллею Золотолинським. – Арк. 100, 100 зв.; док. 158 .
Іван
Маємо заставну угоду від 10 січня 1577 р., згідно з якою волинський шляхтич Іван Клюський, передаючи шляхтичеві Гнівошеві Луковському половину маєтку у Клюсові за 100 кіп грошів терміном на 8 років, зобов’язувався відстоювати інтереси кредитора у земському або ґродському судах, а також оберігати маєток від будь-яких посягань. У контракті ця формула відображена так: «А естли быхмо мы сами, дети, близкие, кревные н(а)ши, братя мои Матфеи а Богдан мели ему в
чом-колвекъ кривду чинити, переказу чинячи в держаню
его, тогды я маю и буду повинен то все своим коштомъ
очищати»337. 337 Там само. — № 92. — С. 157. 
Богдан Клюський
1600, заповіт. Віровизнання: східний обряд. Місце поховання: Клюська церква. Пожертви: відсутні.[1]
дружина Марія Колпитовська
1. ЦДІАК України: Ф. 28.. On. 1.. Спр. 65. . Арк. 531 зв..534 зв.


Клюський Іван (дружина Катерина Обухівна). Рік написання: 1618.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: замкова церква
Св. Михайла у Паволочі.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 27.. On. 1..
Спр. 26. . Арк. 619.621 зв.

Comments