Клюси

Клюси 
Центром володінь родини Клюсів у Львівській землі було село Вижняни. У 1400 р. зу­
силлями Яна Клюса та його дружини Малґожати в селі була фундована римо-католицька парафія. 
Окрім Вижнян, у руках родини були зосереджені ряд прилеглих сіл: Печенія, Солова, Ганачів49, 
Розворяни, Полюхів, Куровичі. Вони становили собою єдиний комплекс, названий в честь дідичів 
Клюсівщиною (оригін. Klusowszczyzna)50.
Клюси володіли цією маєтністю до другої половини XVI ст. Поборовий реєстр 1578 р. 
зафіксував Клеменса Клюса власником восьми сіл51. Щоправда, село Якимів Клюси передали у 
володіння вижнянському пароху52.
Відомо, що Клеменс не залишив по собі синів. Найстарша з його доньок, Катажина, після одру­
ження з Войцехом Куропатницьким внесла Клюсівщину в якості посагу у володіння чоловіка53.


50 Lu[dwik] Dz[iedzicki]. Wyżniany // Słownik geograficzny... – Lwów, 1895. – T. XIV. – S. 164. 51 Тут Клеменс Клюс володів 55 ланами угідь: Розворяни (7 л.), Вижняни (7 л.), Печенія (11 л.), Коросно (9 л.), 
Куровичі (12 л.), Ганачів (4 л.), Солове (5 л.). Окрім цього, Клюс виступав власником с. Якимів на 4 ланах 
(Źródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. XVIII. – Cz. I. – S. 68, 69). 
52 У 1552 р. парохію очолював львівський мансіонарій Марцін Понятовський (AGZ. – T. Х. – S. 61. – № 925). 53 Lu[dwik] Dz[iedzicki]. Wyżniany // Słownik geograficzny... – Lwów, 1895. – T. XIV. – S. 164-165.
Comments