Клітинські

Klityński

Teodor, Demian, Paweł i Aleksy, posiadali Klityszcze, ze starostwa chmielnickiego, 1615 r. (Źr. Dziej. V). Nazar, Eliasz, Zacharyasz, Szymon i Trochim otrzymali 1654 r. Czarnatyńce w dożywocie, a Andrzej i Aleksander - Klityszcze (AGZ. X. 4506 i 4507). Stefan, mianowany 1699 r. po Szymonie, miecznikiem latyczowskim, a Michał, skarbnikiem podolskim: Michał, skarbnik latyczowski 1721 r., ma syna Łazarza (Bracł XV f. 1847). Tomasz, łowczy bracławski i żona jego, Anna z Szymanowskich, otrzymali 1732 r. w dożywocie Torczyn, Skarzynie, Siemaki i Łozową, ze starostwa chmielnickiego (M. 258 f. 35). Eliasz, podczaszy żytomierski 1751 r. Jan, komornik graniczny czerniechowski 1785 roku. ¶ Andrzej i Roman Klityńscy, z przydomkiem Pasowicz vel Pasiewicz, nabyli od Bilińskiego 1690 r. część Mochnatego v. Matkowa (Gr. Przem. 207 f. 889). Jan i Szymon dziedziczyli na Mochnatem 1790 r. Jan umarł 1819 r., zostawiając synów: Michała, Jana i Maksymiliana, z których Michał, ożeniony z Maryanną Matkowską, zmarł 1821 r., pozostawiwszy dzieci: Pawła, Onufrego, Bazylego i Annę (A. Lwow. For. Nob.). ¶ Michał, syn Samuela i Anny z Matkowskich, wnuk wspomnianego wyżej Romana i Maryanny z Zankowiczów Ilnickich, udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie 1809 r., w Wydziale Stanów galicyjskich. Maryan i Onufry z tej rodziny 1842 r. (M. D. Wąs.).


Rodowód

10.308.1
Teodor,
10.308.2
Demian,
10.308.3
Paweł
10.308.4
Aleksy, posiadali Klityszcze, ze starostwa chmielnickiego, 1615 r. (Źr. Dziej. V).
10.308.5
Nazar,
10.308.6
Eliasz,
10.308.7
Zacharyasz,
10.308.8
Szymon
10.308.9
Trochim otrzymali 1654 r. Czarnatyńce w dożywocie,
10.308.10
Andrzej
10.308.11
Aleksander - Klityszcze (AGZ. X. 4506 i 4507).
10.308.12
Stefan, mianowany 1699 r. po
10.308.13
Szymonie,
10.308.14 = 12
miecznikiem latyczowskim,
10.308.15
Michał, skarbnikiem podolskim:
10.308.16
Michał, skarbnik latyczowski 1721 r.,
10.308.17
ma syna Łazarza (Bracł XV f. 1847).
10.308.18
Tomasz, łowczy bracławski
10.308.19 & 18
i żona jego, Anna z Szymanowskich,
10.308.20 = 18
otrzymali 1732 r. w dożywocie Torczyn, Skarzynie, Siemaki i Łozową, ze starostwa chmielnickiego (M. 258 f. 35).
10.308.21
Eliasz, podczaszy żytomierski 1751 r.
10.308.22
Jan, komornik graniczny czerniechowski 1785 roku.
10.308.23
¶ Andrzej
10.308.24
Roman Klityńscy, z przydomkiem Pasowicz vel Pasiewicz, nabyli od Bilińskiego 1690 r. część Mochnatego v. Matkowa (Gr. Przem. 207 f. 889).
10.308.25
Jan
10.308.26
Szymon dziedziczyli na Mochnatem 1790 r.
10.308.27 = 25
Jan umarł 1819 r.,
10.308.28
zostawiając synów: Michała,
10.308.29
Jana
10.308.30
Maksymiliana, z których
10.308.31 = 28
Michał,
10.308.32 & 31
ożeniony z Maryanną Matkowską,
10.308.33 = 31
zmarł 1821 r.,
10.308.34
pozostawiwszy dzieci: Pawła,
10.308.35
Onufrego,
10.308.36
Bazylego
10.308.37
Annę (A. Lwow. For. Nob.).
10.308.38
¶ Michał,
10.308.39
syn Samuela
10.308.40 & 39
Anny z Matkowskich, wnuk wspomnianego wyżej
10.308.41
Romana
10.308.42 & 41
Maryanny z Zankowiczów Ilnickich,
10.308.43 = 38
udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie 1809 r., w Wydziale Stanów galicyjskich.
10.308.44
Maryan
10.308.45
Onufry z tej rodziny 1842 r. (M. D. Wąs.).Comments