Киверецькі


І

Іван Киверецький

ІІ

.....

ІІІ


Андрій Киверецький
16 жовтня 1570 р. зем’янин Андрій Киверецький переслідував селян, які чи то за
власною волею, чи то за сприяння сторонніх осіб залишили його землі. Досягнувши меж
володінь віленського воєводича князя Криштофа Радзивіла і підозрюючи у “викоченні” селян
підданих князя, Киверецький переймається правовими підставами засвідчення і фіксації
злочину – “хотячи з ними поступовати врядовне, послал по вижа до Олики”38.
Андрій Киверецький, позиваючи 1584 р. дочку покійного вже на той час володимирського підкоморія Михайла Сербина Хорохоринського щодо повернення, нібито приналежних йому, маєтків Битень і Пирковичі, заявив у суді, що його дід Іван Киверецький віддав у заставу два маєтки діду «отца пнъны подкоморянки у двох тисечах копахъ грошей»25, 
38 Селянський рух на Україні… – С. 42
25 ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1,, спр. 4, арк. 578 зв
Comments