Кінські

Зем’яни з Кінського - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

Власники Кінського були доволі заможним ро-
дом, на початок XV ст. добре осілим, володіли селами Кінським, Ясенем 
та часткою маєтку у Вітрилові15. Однак уже до середини століття вони роз-
продали свої володіння. Перший відомий представник роду – Іван Дзатко з 
Ясеня продав у 1424 р. Матвієві зі Збоїськ свої частки в Ясені та Кінському16. Зафіксований того ж року його брат Антош, крім частки в Кінському, володів 
також долею у Вітрилові. Ще з одним співвласником села – Гонком стикаємо-
ся у 1429 р. Того ж року Матвій зі Збоїськ пообіцяв винагороду Гонку, якщо 
той покине село Кінське17. Очевидно, на продаж села Іванові Дзатку 1424 р. не 
дали згоди інші господарі Кінського. Можливо, вони відмовилися продавати 
свої частини, що спровокувало конфлікт з новим співвласником села. Через 
майже десять років, у 1433 р. брати Антош та Іван Дзатко разом із синами 
заставили на 8 років чверть свого маєтку у селах Вітрилові та Кінському, при 
цьому застерігши, однак, за собою обов’язок несення військової служби18.
Нащадки Антоша та Івана Дзатка розпродали батьківські маєтки. 
Спершу, у 1439 р. Мал Антошович з Вітрилова продав сяноцькому ка-
штеляну Петру Смолицькому половину маєтку у Вітрилові та Кінському. 
Наступного, 1440 р. той же Мал, а також Левко Дзаткович, Духна, донька 
Антоша, та Уда, донька Гриня, відпродали Георгію Матіяшовичу з Гум-
ниськ половину Вітрилова та Кінського. Ще через рік Георгій Матіяшович 
перепродав Вітрилів та Кінське зі солтиством якомусь Миколаю Храпкові, 
зобов’язуючись звільнити його від претензій синів Дзатка – Петра і Ганка19. 
Цей факт вказує, що продаж маєтку зем’янами з Кінського станом на той 
час ще не був остаточно вирішеним.
Згодом із зем’янами з Кінського стикаємося у 1442 р., коли Георгій з 
Гумниськ зобов’язався повернути 30 гривень Станові, сину Дзатка (Дешка), 
які належали йому як спадок у Кінському20. На цьому завершився процес 
продажу Кінського.


15 Fastnacht A. Słownik historyczno-geo.grafi czny ziemi sanockiej w średniowie.czu. . – Brzozów etc., 1998. – Cz. 2. – 
S. 65–66. 
16 AGZ. – Nr 74.
17 AGZ. – Nr 64, 77, 332.
18 Ibidem. – Nr 551.
19 Ibidem. – Nr 1165, 1270, 1340.
20 Ibidem. – Nr 1567.
Comments