Кежановські

Кажановські (Кижановські?) (Озерна), мож­
ливо, були нащадками шляхтичів Кежановських, які, за 
свідченням люстрації Білоцерківського староства 1616 p., з 
1555 р. несли ленну службу з володіння Скоруліно (Коро- 
винці).
Comments