Кердановські

Кєрдани (давніще Морулино). належать
в першій четверти XVH ст. до Кєрдановських, бояр білоцерківських. Одначе
вони надані ще Світригайлом Богушам (Źródła Dziejowe УХТТ ст. 620). Може
бути, що Кєрдановські це призвище взяте від маєтку. Інтересно, що по конфіскаті
Кєрдани були надані Королем православному шляхтичеві Стефану Ярошинському
(синові Петра, внукові. Дмитра — голови роду), якого в р. 1686 бачимо в числі
членів луцького православного брацтва (ГІам. Кіевск. Ком. І ст. 111). 
Comments