Кандиби

КАНДИБИ з Троцького воєводства.
Станіслав Кандиба, домовившися про шлюб своєї доньки Олександри із Федором, сином Богдана Борейка-Кнерутського, у призначений день весілля довго, “на долгих мовах”, 
дискутував про посаг, а потому переніс церемонію на наступний день, запевнивши 
багатьох присутніх у дотриманні домовленостей. Утім, наступного дня в понеділок 
узагалі відмовився видавати дочку заміж (Там само. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 48. – 
Арк. 16–18 зв.). 40 Там само.

Comments