Каменські

Kamieński herbu Ślepowron, w Dobrzyńskiej ziemi, w Podlaskiem i Mścisławskiem województwach. Pierwszy się do Mścisławskiego przeniósł, N. Kamieński kasztelan Dobrzyński, gdzie zostawił dwóch synów: Szymona jednego, pułkownika w wojsku Litewskim, a potem marszałka Mścisławskiego, posłował na sejmy 1564. Constit. fol. 52. i Jana, tego było dwie córki Barbara i Aleksandra, czy obydwie, czy też jedna z nich w dom się Bobojetów dostała, i synów trzech. Pierwszy Włodzimierz, mężnie przeciwko Moskwie stawał, będąc natenczas wojskim Mścisławskim, dla tego w zasługach wziął chorąstwo Mścisławskie, z Zofii Sapieżanki, spłodził syna Jana, kasztelana Mścisławskiego; ten, że go ojciec młodo odumarł, dostał się w opiekę Leonowi Sapieha wojewodzie Wileńskiemu, i hetmanowi. Zamek Mścisławski ufortyfikował, wały w koło niego usypał, żeby się tam były Moskiewskie i [str. 28] deputatem, a bodaj nie i marszałkiem, miał za sobą Potencjanę Rajską, z której dwóch się mu synów urodziło, Włodzimierz i Piotr, umarł kasztelan 1644. Drugi Aleksander brat Włodzimierza chorążego, najprzód pisarz, a potem sędzia Mścisławski, Wołowiczowna czterech mu synów powiła, Krzysztofa podczaszego Mścisławskiego, Jana, Jędrzeja i Teodora. Trzeci Seweryn, którego syn Eustachiusz protopop Wileński gorliwy za unią. Kazanie Stan. Wolskiego Trojaki prognostyk. Włodzimierz Dadźbóg syn Jana kasztelana, najprzód chorąży, a potem podkomorzy MŚcisławski, poseł na sejm 1661. stamtąd deputowany na trybunał fiskalny, Constit. fol. 4. i 1670. do podziału Łojowa i Lubecza, na zasłużonych żołnierzy. Constit. fol. 11. Wojciech Kamiński z Kaminka, bo się stąd piszą, poborca w Mielnickiej ziemi 1626. Uniwer. Pobor. Jan i Walentyn w Podlaskiem 1648. Jan na Rusi. Paweł cześnik Mścisławski 1700.

W r. 1778. Dominik Kamiński sędzia ziemski Wileński. - Benedykt pisarz ziemski Lidzki. - Józef sędzia grodzki Lidzki. - Roku 1788. Onufry Kamiński vicegerent Prasnyski. - Balcer podsędek Nurski. - Antoni skarbnik Bielski - (niewiadomo pewno ich herbu). - Krasicki.
 • Włodzimierz Dadzibóg Kamieński (Kamiński) herbu Ślepowron (zm. w 1676 roku) – podkomorzy mścisławski w latach 1668-1676, starosta mścisławski do 1658 roku, chorąży mścisławski w latach 1647-1667, horodniczy mścisławski w latach 1642-1649, dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości[1], starosta żukowski w 1668 roku, rotmistrz królewski.
  Na sejmie 1653 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[2]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku.
  Podpisał z województwem mścisławskim elekcje Jana II Kazimierza Wazy i Jana III Sobieskiego.
  Bibliografia
  Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 196.
  Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
  Przypisy
  ↑ Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 9: Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2019, s. 232.
  ↑ Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 185.


Comments