Кальнофойські

КАЛЬНОФОЙСЬКІ

ПОХОДЖЕННЯ

Кальнофойські первісно були вихідцями з Львівської землі. У 1441 р. Кузьма і Оліфер, власники с. Чолчичів, обміняли своє село на с. Кальнофости, котре належало Стибору з Бенькової Вишні. Нащадки Кузьми витворили 
окрему гілку, знану до середини 1580-х років. Однак Кальнофойські пред-
ставлені не тільки ними. Поряд з Кузьмичами тогочасні документи згадують
такі відгалуження як Коцюбовичі, Кордюковичі, Чуневичі, походження яких
залишається не з’ясованим. Видається, частина з них були плебейського 
походження, частина – зайшлою шляхтою. 

История рода Калноховских (Калнохвостских) ведет свое начало с марта 1441 г., когда Сцибор с (Бенковой) Вишни обменял свое село Калнофосты (позднее ( Калнохвосты) на принадлежавшие братьям Кузьме и Олефиру львовские Чолчичи. Об Олефире ничего не слышно после июня 1457 г. Его сыновьями могли быть Иван (1469-1494) или Сенько (1489 г.) Калноховские. Заявивший о принадлежности к гербу “Волчьи косы” Кузьма в апреле 1478 г. присягал за Хлопчицких. По-видимому, его можно идендифицировать с известным по перемышльским и львовским запискам 1436-1443 гг. Кузьмой с Добаневичей. По крайней мере, в 1467-1491 гг. совладельцами Калнохвостов были племянники Кузьмы ( сыновья его неизвестной по имени сестры Стецко и Марко. Вероятный сын Кузьмы, Машко (племянник Марко?), умер в начале 90-х годов. В записке от 4 февраля 1494 г. говорится о его сыновьях Грицко, Хоме и Кузьме. Реестр 1515 г. относит Калнохвосты к Самборскому повету и фиксирует наличие в них всего 1 лана пахотной земли.

Джерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.
Cмуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Т. 3. – Львів: Простір-М, 2020


ГЕНЕАЛОГІЯ

1.Кальнофойські у XV ст.
2.Кальнофойські (нащадки Марка (1475 – 1491)
3.Кальнофойські Коцюбовичі / Кочубовичі
4.Кальнофойські Кордюковичі
5.Кальнофойські Чуневичі
5.1.Кальнофойські Бугайчаки
6.Кальнофойські нез’ясованого походження та неідентифіковані
6.1.Кальнофойські нез’ясованого походження та неідентифіковані (XVI ст.)
6.2.Кальнофойські нез’ясованого походження та неідентифіковані (XVII ст.)
6.3.Кальнофойські нез’ясованого походження та неідентифіковані 
(XVIII ст.)
1.Кальнофойські у XV ст.
Кузьма /2/ та Оліфер /3/, як зазначалося, переселилися до Перемишль-
ської землі у 1441 р. Повторно обидва з’являються у 1457 р., серед свідків, 
які підтверджували шляхетство Івана з Чайковичів. Оліфер пізніше не згаду-
ється, натомість Кузьма у 1478 р. засвідчував шляхетство Івана і Петра Хло-
пецьких. 
Наступне покоління Кальнофойських – сини Кузьми – Стецько /4/ та 
Марко / Машко /5/. У 1475 р. вони сплатили Фемці, дружині Кузьми (мачусі?)
20 гривен посагу та віна. Згодом Марко / Машко тримав у заставі від Сти-
бора Кулі дворище у с. Шашоровичах за 3 гривни (1483); від Йоана Ковини-
цького – 2 кметів у с. Баранчицях за 10 гривен (1490); від Давида Ритаровсь-
кого – 2 дворища з чвертю за 20 гривен. Їхніми сучасниками були Іван /6/ та 
Сенько /7/ Перший у 1492 р. звинувачувався Йоаном Воютицьким у небажан-
ні відпускати свого підданого з с. Кальнофостів до с. Шашоровичів, попри 
те, що отримав необхідну винагороду (vychod). Другий звинувачувався у 
викочуванні підданого Йоана Фредра з с. Підлісків до с. Вощанців (1489). 
Comments